Imam asy-Syafi'i rahimahullah (Wafat: 204H) menegaskan, “Tidak ada seorang pun melainkan ia wajib bermazhab dengan sunnah Rasulullah dan mengikutinya. Apa jua yang aku ucapkan atau tetapkan tentang sesuatu perkara (ushul), sedangkan ucapanku itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah, maka yang diambil adalah sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Dan demikianlah ucapanku (dengan mengikuti sabda Rasulullah).” (Disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam I’lam al-Muwaqq’in, 2/286)
__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | U-VideOo |
__________________________________________________________________________________

Sabtu, 24 Januari 2015

Adab-adab Ziarah Kubur Menurut Sunnah Rasulullah

Adab-adab Ziarah Kubur Menurut Sunnah Rasulullah

Artikel ini boleh dibaca di website baru kami di, http://bit.ly/1BnvimD

Semoga bermanfaat.

Jumaat, 23 Januari 2015

Fatwa-fatwa Ulama Sunnah Berkaitan Cukai

Fatwa-fatwa Ulama Sunnah Berkaitan Cukai


Adh-dhara’ib (cukai) adalah ketentuan kewangan yang ditetapkan oleh negara atas rakyatnya. Sebahagian kutipan cukai yang terkumpul akan digunakan untuk manfaat atau kepentingan umum, seperti membina sarana pengangkutan, kesihatan, pendidikan dan yang selainnya.

Maka, cukai adalah kewajiban dan ketentuan buatan manusia yang tidak pernah disyari’atkan oleh Allah Ta’ala. Manakala zakat adalah syari’at Allah dan salah satu ibadah yang agung yang ada dalam Islam.

... Pada asalnya mewajibkan cukai ke atas rakyat hukumnya adalah haram, bahkan termasuk dosa besar. Pelakunya diancam dengan ancaman tidak masuk Syurga. Dalam hadis disebutkan bahawa pemungut cukai itu dosanya lebih besar berbanding dosa zina.

... Dan konsep pemungutan cukai yang terdapat dalam syara’ adalah sangat berbeza dengan konsep pemungutan cukai yang diamalkan pada hari ini di banyak keadaan jika tidak pada semua negara Islam, konsep tata negaranya sendiri tidak jelas, bertaqlid kepada kaum kafir yang mana menyimpang dari garis panduan Allah, tidak mengikuti Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya Shallallahu ‘alaihi wa Sallam.

... Bahawa dibenarkan bagi negara untuk mengenakan cukai ke atas rakyat pada keadaan khusus tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu.

.. Dana dari hasil kutipan cukai tersebut hendaklah dibelanjakan oleh negara bagi perkara yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat, tidak boleh dibelanjakan untuk sesuatu berupa kemaksiatan terhadap Allah, atau pada perkara yang tidak mendatangkan mashlahah (manfaat), misalnya apabila harta tersebut dibelanjakan untuk para pelakon, kepentingan para artis, atau pemain acara sukan.

... Tetapi jika negara memungut cukai ke atas rakyat selain dari zakat lalu menggunakannya untuk hal-hal yang membazir dan kerosakan, untuk hiburan, syahwat, dan hal-hal yang haram, dan tidak membelanjakannya pada saluran yang diperintahkan syari’at semisal terhadap orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, maka dibolehkan menyembunyikan harta atau keuntungan yang terkena cukai tersebut sehingga kita pun tidaklah menyerahkan wang secara haram kepada negara yang mana negara akan gunakan untuk hal-hal yang haram.

Baca selengkapnya fatwa-fatwa tersebut pada pautan berikut:

1, Hukum Cukai Dalam Islam » http://bit.ly/1BjvSSe

2, Cukai Tidak Diambil Dari Umat Islam » http://bit.ly/1E8IT4w

3, Bolehkah Cukai Diambil Dari Selain Muslim » http://bit.ly/1t4EMTj

4, Beza Antara Zakat Dan Cukai » http://bit.ly/1BOHj7h

5, Hukum Cukai Import/Eksport » http://bit.ly/1CXj2Jb

6, Hukum Bekerja di Badan Percukaian » http://bit.ly/1EzBEA8

7, Hukum Bekerja di Firma Audit Terlibat Riba, Insurans, dan Cukai » http://bit.ly/1EznoHB

Semoga Bermanfaat.

Selasa, 23 Disember 2014

176 - Hukum Muzik dan Nyanyian

Sikap Ahlus Sunnah wal-Jama’ah Terhadap Syair, Nyanyian (al-Ghina’) dan alat-alat Muzik (al-Ma’azif)

Artikel ini telah kami pindahkan ke website baru kami kami di, http://www.ilmusunnah.com/tips-dan-terapi-agar-mampu-meninggalkan-muzik-dan-nyanyi-nyanyian/

Sunnah Meletakkan Sutrah dan Larangan Melintas di Hadapan Orang Solat

Sunnah Meletakkan Sutrah dan Larangan Melintas di Hadapan Orang Solat

Abu Numair Nawawi B. Subandi
www.ilmusunnah.com

Apa Itu Sutrah?

Sutrah adalah suatu objek setinggi kira-kira 1 pelana haiwan tunggangan yang diletakkan di hadapan orang yang solat sebagai penghadang atau pembatas. Jarak meletakkannya adalah kira-kira 3 hasta (3 kaki) di hadapan dari tempat berdiri (bagi yang bersolat tersebut). Atau 1 hasta (1 kaki) di hadapan dari tempat bersujud. (Aashlu Shifati Sholatin Nabi, 1/114 – al-Maktbah al-Ma’arif)

Selain merupakan suatu sunnah, ini turut bertujuan sebagai pembatas atau penghadang agar kesempurnaan solat tidak terjejas apabila ada orang atau seumpamanya yang melalu-lintas di hadapan ketika sedang bersolat.

Baca artikel penuh di website baru kami, http://www.ilmusunnah.com/?p=8172

Amalan Sunnah Ketika Musim Hujan

Amalan Sunnah Ketika Musim Hujan

Abu Numair Nawawi B. Subandi
www.ilmusunnah.com

Nikmat kasih-sayang Allah buat kita semua terlalu banyak tidak terhitung. Baik untuk yang beriman atau sebaliknya. Nikmat-nikmat tersebut adalah termasuk tanda kasih-sayang-Nya buat para hamba-Nya di muka bumi ini. Dan di antara tanda kasih-sayang dan limpahan nikmat kurniaan-Nya adalah air hujan yang diturunkan dari langit.

Dengan air hujan, para penduduk bumi pun dapat menjalankan kelangsungan hidup mereka dengan sempurna.

Dari itu sebagai hamba yang beriman, Rasul-Nya Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa Sallam telah mengajarkan kepada kita sunnah-sunnah dalam menyambut kurniaan Allah berupa air hujan tersebut. Agar seiring dengan turunnya air hujan tersebut, kita pun akan mendapat tambahan pahala dan nikmat-nikmat yang lainnya. Agar kita pun tergolongkan dalam kelompok manusia yang bersyukur.

Ikuti artikel penuh di website baru kami, http://www.ilmusunnah.com/?p=9110