Imam asy-Syafi'i rahimahullah (Wafat: 204H) menegaskan, “Tidak ada seorang pun melainkan ia wajib bermazhab dengan sunnah Rasulullah dan mengikutinya. Apa jua yang aku ucapkan atau tetapkan tentang sesuatu perkara (ushul), sedangkan ucapanku itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah, maka yang diambil adalah sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Dan demikianlah ucapanku (dengan mengikuti sabda Rasulullah).” (Disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam I’lam al-Muwaqq’in, 2/286)
__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | U-VideOo |
__________________________________________________________________________________

Ahad, 26 April 2009

150 - Hukum Berubat Dengan Memakan Sesuatu Yang Diharamkan

Hukum Berubat Dengan Memakan Sesuatu Yang Diharamkan

http://fiqh-sunnah.blogspot.com

Di dalam keadaan darurat, jika seseorang terpaksa untuk memakan sesuatu yang diharamkan, maka baginya boleh memakan apa yang asalnya haram tersebut dengan ukuran sekadar dapat mengelakkan (menjaga dirinya) dari kematian.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman (maksudnya):

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Surah al-Baqarah, 2: 173)

Namun, perbuatan berubat adalah sebenarnya tidak semestinya termasuk ke dalam perkara yang menjurus kepada darurat. Kerana tidak semestinya semua penyakit itu menjurus kepada kematian.

Dan menurut pendapat ulama yang benar bahawa berubat itu bukanlah suatu kemestian atau kewajiban buat orang yang ditimpa penyakit. Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan:

“Aku sama sekali tidak mengetahui seorang pun dari kalangan Salaf yang mewajibkan berubat.” (Majmu’ al-Fatawa, 21/564)

Di antara dalil yang menyokong pendapat tersebut adalah hadis Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma berkenaan seorang wanita berkulit hitam yang datang kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Wanita itu berkata, “Aku ditimpa penyakit ayan (epilesi/sopak), doakanlah kesembuhan buatku.” Belia Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

“Jika engkau mahu bersabar, maka bagimu adalah Syurga, dan jika mahu, aku akan memohon kepada Allah agar menyembuhkanmu.” (Hadis Riwayat al-Bukhari)

Sekiranya berubat itu merupakan suatu perkara yang diwajibkan, sudah tentu Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam tidak akan memberikan pilihan.

Dari sini, boleh difahami bahawa berserah diri dengan tidak berubat merupakan satu langkah yang lebih utama jika disertai dengan kesabaran. Ada pun jika tidak disertai dengan kesabaran dan terasa berat (sangat terbeban) dengan kesakitan tersebut, maka pada masa itu, berubat adalah lebih diutamakan. Dari sini juga menunjukkan bahawa keutamaan untuk berserah diri (meninggalkan berubat) telah hilang dengan tidak adanya kesabaran.

Dari keadaan ini, maka dapat diambil kesimpulan bahawa berubat dengan sesuatu yang diharamkan itu adalah tidak dibolehkan apatah lagi menyatakan ia sebagai darurat.

Diriwayatkan dari Thariq bin Suwaid al-Ju’fi radhiyallahu ‘anhu bahawa dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam tentang khamar. Lalu beliau Shallallahu ‘alaihi wa Sallah melarang atau membenci membuatnya, kemudiannya dia bertanya lagi,

“Aku membuatnya hanya sebagai ubat.” Lalu Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam berkata:

“Sesungguhnya khamar bukanlah ubat, tetapi ia adalah penyakit.” (Hadis Riwayat Muslim)

Hadis ini juga merupakan dalil yang menunjukkan bahawa tidak bolehnya berubat dengan sesuatu yang diharamkan seperti khamar (arak) atau seumpamanya.

Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu ‘anhu, dia berkata bahawa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam melarang membuat ramuan ubat-ubatan yang buruk (dari sumber yang haram dan najis).” (Hadis Riwayat Abu Daud)

Begitu juga dengan hadis berikutnya ini, di mana Rasulullah menjelaskan bahawa setiap penyakit ada ubatnya.

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

“Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit berserta ubatnya, dan menjadikan ubat bagi setiap penyakit, maka berubatah kamu dan jangan berubat dengan sesuatu yang haram.” (Hadis Riwayat Abu Daud dari Abu Darda’. Lihat ash-Shahihah no. 1633 (Hasan lighairihi))

Kesimpulan:

Haram berubat dengan sesuatu yang haram.

Jumaat, 24 April 2009

149 - Hukum Sengaja Meninggalkan Solat Sehingga Tamat Waktunya Tanpa Sebarang Uzur Syar’i

Hukum Sengaja Meninggalkan Solat Sehingga Tamat Waktunya Tanpa Sebarang Uzur Syar’i

http://fiqh-sunnah.blogspot.com/

Pendapat pertama:

Dia berdosa besar dan perlu segera (Wajib) mengqadha’ solat yang ditinggalkannya.

Pendapat kedua:

Tidak wajib qadha’, di mana ia tidak boleh (tidak sah) diqadha'. Dia berdosa besar, dan wajib bertaubat.

Penjelasan:

Pendapat yang paling kuat di antara dua pendapat ulama adalah dia tidak wajib mengqadha’nya, dan tidak sah baginya sekiranya dia mengqadha’nya. Kerana solat adalah ibadah yang telah ditentunya waktunya masing-masing, di mana ada awal masuknya waktu dan tamatnya waktu. Maka, adalah tidak sah melaksanakan solat fardhu di luar daripada waktu yang telah disyari’atkan sama ada sebelum masuk waktu, atau pun setelah tamat waktunya.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman (maksudnya):

“Sesungguhnya solat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya ke atas orang-orang yang beriman.” (Surah an-Nisaa’, 4: 103)

Melalui ayat ini, ia jelas menunjukkan kewajiban solat, dan bahawa solat itu memiliki waktu tertentu di mana dengannya ia tidak sah melainkan di dalam waktunya yang telah ditetapkan, tidak kira sama ada anak kecil, orang tua, ulama atau pun orang yang jahil, di mana pun mereka berada pada wktu tersebut. (Rujuk: Tafsir as-Sa’di)

Begitulah sebagaimana Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam sendiri tidak memberi keringanan untuk mengqadha’nya (dilaksanakan solat di luar waktunya), melainkan bagi orang yang lupa atau tertidur.

“Sesiapa yang lupa atau tertidur (sehingga tertinggal) solat, maka hendaklah dia segera melakukan solat tersebut di saat dia mengingatnya.” (Hadis Riwayat al-Bukhari, no. 607)

Demikianlah pendapat yang tepat dalam persoalan ini, dan pendapat inilah juga yang dipegang oleh majoriti Sahabat radhiyallahu ‘anhum, sekelompok ulama Salaf (dari generasi awal), Ibnu Hazm, Ibnu Taimiyah, dan inilah juga yang dipegang oleh sekumpulan ulama zaman ini seperti Syaikh Soleh al-Utsaimin dan Syaikh al-Albani rahimahullah.

Perlu difahami dengan jelas bahawa dengan tidak adanya qadha’ bagi solat yang ditinggalkan dengan sengaja bererti kita boleh bebas meninggalkan solat. Dan sekali-kali ia bukanlah sebuah keringanan dari Allah. Tetapi sebenarnya perbuatan tersebut (meninggalkan solat dengan sengaja) adalah sangat besar dosanya, lebih besar dari hanya sekadar diqadha’, walau pun dia menggantinya dengan melakukan sebanyak seribu kali solat, maka ia tidak akan tertebus melainkan dengan segera bertaubat memperbanyakkan permohonan ampun kepada Allah Yang Maha Kuasa dan Pengampun.

Begitu juga kepada mereka yang telah berkali-kali meninggalkan solat fardhu dengan sengaja tanpa sebarang uzur yang dibenarkan, maka hendaklah dia segera bertaubat dan berusaha dengan sedaya-upayanya untuk beristiqomah melaksanakan solat di dalam waktunya dan tidak lagi meninggalkan solat tanpa sebarang uzur syar’i.