Imam asy-Syafi'i rahimahullah (Wafat: 204H) menegaskan, “Tidak ada seorang pun melainkan ia wajib bermazhab dengan sunnah Rasulullah dan mengikutinya. Apa jua yang aku ucapkan atau tetapkan tentang sesuatu perkara (ushul), sedangkan ucapanku itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah, maka yang diambil adalah sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Dan demikianlah ucapanku (dengan mengikuti sabda Rasulullah).” (Disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam I’lam al-Muwaqq’in, 2/286)
__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | U-VideOo |
__________________________________________________________________________________

Sabtu, 24 Januari 2015

Adab-adab Ziarah Kubur Menurut Sunnah Rasulullah

Adab-adab Ziarah Kubur Menurut Sunnah Rasulullah

Artikel ini boleh dibaca di website baru kami di, http://bit.ly/1BnvimD

Semoga bermanfaat.

Jumaat, 23 Januari 2015

Fatwa-fatwa Ulama Sunnah Berkaitan Cukai

Fatwa-fatwa Ulama Sunnah Berkaitan Cukai


Adh-dhara’ib (cukai) adalah ketentuan kewangan yang ditetapkan oleh negara atas rakyatnya. Sebahagian kutipan cukai yang terkumpul akan digunakan untuk manfaat atau kepentingan umum, seperti membina sarana pengangkutan, kesihatan, pendidikan dan yang selainnya.

Maka, cukai adalah kewajiban dan ketentuan buatan manusia yang tidak pernah disyari’atkan oleh Allah Ta’ala. Manakala zakat adalah syari’at Allah dan salah satu ibadah yang agung yang ada dalam Islam.

... Pada asalnya mewajibkan cukai ke atas rakyat hukumnya adalah haram, bahkan termasuk dosa besar. Pelakunya diancam dengan ancaman tidak masuk Syurga. Dalam hadis disebutkan bahawa pemungut cukai itu dosanya lebih besar berbanding dosa zina.

... Dan konsep pemungutan cukai yang terdapat dalam syara’ adalah sangat berbeza dengan konsep pemungutan cukai yang diamalkan pada hari ini di banyak keadaan jika tidak pada semua negara Islam, konsep tata negaranya sendiri tidak jelas, bertaqlid kepada kaum kafir yang mana menyimpang dari garis panduan Allah, tidak mengikuti Kitab Allah dan Sunnah Nabi-Nya Shallallahu ‘alaihi wa Sallam.

... Bahawa dibenarkan bagi negara untuk mengenakan cukai ke atas rakyat pada keadaan khusus tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu.

.. Dana dari hasil kutipan cukai tersebut hendaklah dibelanjakan oleh negara bagi perkara yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat, tidak boleh dibelanjakan untuk sesuatu berupa kemaksiatan terhadap Allah, atau pada perkara yang tidak mendatangkan mashlahah (manfaat), misalnya apabila harta tersebut dibelanjakan untuk para pelakon, kepentingan para artis, atau pemain acara sukan.

... Tetapi jika negara memungut cukai ke atas rakyat selain dari zakat lalu menggunakannya untuk hal-hal yang membazir dan kerosakan, untuk hiburan, syahwat, dan hal-hal yang haram, dan tidak membelanjakannya pada saluran yang diperintahkan syari’at semisal terhadap orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, maka dibolehkan menyembunyikan harta atau keuntungan yang terkena cukai tersebut sehingga kita pun tidaklah menyerahkan wang secara haram kepada negara yang mana negara akan gunakan untuk hal-hal yang haram.

Baca selengkapnya fatwa-fatwa tersebut pada pautan berikut:

1, Hukum Cukai Dalam Islam » http://bit.ly/1BjvSSe

2, Cukai Tidak Diambil Dari Umat Islam » http://bit.ly/1E8IT4w

3, Bolehkah Cukai Diambil Dari Selain Muslim » http://bit.ly/1t4EMTj

4, Beza Antara Zakat Dan Cukai » http://bit.ly/1BOHj7h

5, Hukum Cukai Import/Eksport » http://bit.ly/1CXj2Jb

6, Hukum Bekerja di Badan Percukaian » http://bit.ly/1EzBEA8

7, Hukum Bekerja di Firma Audit Terlibat Riba, Insurans, dan Cukai » http://bit.ly/1EznoHB

Semoga Bermanfaat.