Imam asy-Syafi'i rahimahullah (Wafat: 204H) menegaskan, “Tidak ada seorang pun melainkan ia wajib bermazhab dengan sunnah Rasulullah dan mengikutinya. Apa jua yang aku ucapkan atau tetapkan tentang sesuatu perkara (ushul), sedangkan ucapanku itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah, maka yang diambil adalah sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Dan demikianlah ucapanku (dengan mengikuti sabda Rasulullah).” (Disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam I’lam al-Muwaqq’in, 2/286)
__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | U-VideOo |
__________________________________________________________________________________

Jumaat, 26 Mac 2010

171 - Bersedekap Dua Tangan Di Atas Dada Ketika Qiyam Dalam Solat (Berdasarkan Mazhab Syafi'e)

Bersedekap Dua Tangan Di Atas Dada Ketika Qiyam Dalam Solat (Berdasarkan Mazhab Syafi'e)

Hadis/dalil:

Dari Wa’il B. Hujr (radhiyallahu 'anhu), beliau berkata:

صليت مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره

Terjemahan: Aku telah bersolat bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, lalu beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada beliau. (Hadis Riwayat Ibnu Khuzaimah. Hadis ini digunakan oleh ulama Syafi'iyah sebagai hujjah dalam persoalan ini sebagaimana yang akan dibawakan di bawah)

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ

Terjemahan: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, kemudian bersedekap merapikan kedua tangannya di atas dada ketika solat. (Hadis Riwayat Abu Daud, Sunan Abi Daud, 2/415. Rujuk penjelasan: al-Albani, Shohih Sunan Abi Daud, 3/344, no. 737. Dari Thawus)

Imam Muhammad B. Ismail ash-Shan’ani (rahimahullah) berkata:

والحديث دليل على مشروعية الوضع المذكور في الصلاة ومحله على الصدر كما أفاد هذا الحديث وقال النووي في المنهاج: ويجعل يديه تحت صدره قال في شرح النجم الوهاج: عبارة الأصحاب تحت صدره يريد والحديث بلفظ على صدره قال وكأنهم جعلوا التفاوت بينهما يسيرا وقد ذهب إلى مشروعيته زيد بن علي وأحمد بن عيسى وروى أحمد بن عيسى حديث وائل هذا في كتابه الأمالي وإليه ذهبت الشافعية والحنفية

Terjemahan: Dan hadis ini (Hadis Wa’il B. Hujr) adalah dalil yang menunjukkan disyari’atkan meletakkan tangan kanan di atas tapak tangan kiri bertepatan dengan apa yang digambarkan serta meletakkannya pada (di atas) dada sebagaimana dijelaskan oleh hadis tersebut.

An-Nawawi (Imam an-Nawawi rahimahullah) menjelaskan di dalam al-Minhaj:

“Lalu memposisikan kedua tangannya di bawah dadanya.”

Kemudian ia menyebutkan di dalam syarahnya, an-Nahwu al-Wahhaj:

“Ungkapan para sahabat kami “di bawah dada” adalah dari makna lafaz hadis “‘Ala Shadrihi” (pada dadanya), seakan-akan mereka menganggap bahawa perbezaan di antara keduanya hanyalah sedikit.”

Dan inilah pendapat Zaid B. ‘Ali dan ahmad B. ‘Isa, Ahmad B. ‘Isa meriwayatkan hadis (Wa’il B. Hujr) di dalam kitab al-Amali, dan itulah pendapat asy-Syafi’iyah dan al-Hanafiyyah. (Rujuk: ash-Shan’ani, Subulus Salam, 1/169)

Al-Baihaqi (rahimahullah) meletakkan satu bab:

باب وضع اليدين على الصدر في الصلاة من السنة

Terjemahan: Bab meletakkan dua tangan di atas dada di dalam solat adalah sunnah. (al-Baihaqi, Sunan al-Kubra lil-Baihaqi, 2/410)

Dari Imam an-Nawawi (rahimahullah):

وَجَعْلُ يَدَيْهِ تَحْتَ صَدْرِهِ آخِذًا بِيَمِينِهِ يَسَارَهُ

Terjemahan: Dan meletakkan (sedekap) kedua tangannya di bawah dada, dengan tangan kanan di atas tangan kiri. (Imam an-Nawawi, al-Minhaj, 1/33, Bab: sifat solat, Maktabah Syameelah)

قد ذكرنا ان مذهبنا ان المستحب جعلهما تحت صدره فوق سرته

Terjemahan: Sebagaimana yang telah kami jelaskan bahawa mazhab kami memustahabkan meletakkan kedua tangan di bawah dada di atas pusat. (al-Majmu’ Syarah al-Muhazzab, 3/313)

Imam Muhammad B. ‘Ali asy-Syaukani (rahimahullah) berkata:

والحديث استدل به من قال أن الوضع يكون تحت السرة وهو أبو حنيفة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأبو إسحاق المروزي من أصحاب الشافعي . وذهبت الشافعية قال النووي وبه قال الجمهور إلى أن الوضع يكون تحت صدره فوق سرته

Terjemahan: Mereka yang berpegang dengan hadis ini bahawasanya bersedekap adalah di bawah pusat, dan mereka adalah Abu Hanifah, sufyan ats-Tsauri, Ishaq B. Rahawaih, dan Abu Ishaq al-Marwazi dari Mazhab asy-Syafi’i. Dan majoriti mazhab asy-Syafi’iyah, berkata an-Nawawi: Jumhur asy-Syafi’iyah meletakkan tangan ketika bersedekap adalah di bawah dada di atas pusat. (Nail al-Authar, 2/203)

Imam an-Nawawi (rahimahullah) berkata:

من السنة في الصلاة وضع الكف على الاكف تحت السرة - واحتج اصحابنا بحديث وائل بن حجر قال " صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمني على يده اليسرى علي صدره " رواه أبو بكر بن خزيمة في صحيحه

Terjemahan: Apa yang disunnahkan di dalam solat adalah menempatkan/memposisikan sedekap kedua tangan di bawah pusat - Mazhab kami mengikuti/bersandar kepada hadis Wa’il B. Hujr (iaitu beliau berkata):

Aku telah bersolat bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, lalu beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada beliau. Hadis Riwayat Abu Bakr Ibn Khuzaimah di dalam Shohihnya. (Rujuk: an-Nawawi, al-Majmu’ Syarah al-Muhazzab, 3/313)

وعن هلب الطائي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي المسألة أحاديث كثيرة ودليل وضعهما فوق السرة حديث وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه و سلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره رواه بن خزيمة في صحيحه

Terjemahan: Dan dari Hulb ath-Tha’i radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata:

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam pernah mengimami kami. Beliau memegang tangan kirinya dengan tangan kanannya. Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, dan beliau menyatakan: hadis Hasan. Selain itu, masih banyak lagi hadis yang menjelaskan persoalan ini.

Mankala dalil meletakkan keduanya di atas pusat (di bawah dada, iaitu di pertengahan di antara dada dengan pusat) adalah hadis Wa’il B. Hujr (radhiyallahu ‘anhu), beliau berkata:

Aku telah bersolat bersama Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam, lalu beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya di atas dada beliau. Hadis Riwayat Abu Bakr Ibn Khuzaimah di dalam Shohihnya. (Rujuk: an-Nawawi, Syarah Shohih Muslim, 4/115)

Imam an-Nawawi juga ada meletakkan bab di dalam Syarah Shohih Muslim sebagaimana berikut:

باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره

Terjemahan: Bab Meletakkan Tangan Kanan di Atas Tangan Kiri di Bawah Dada (di Atas Pusat) setelah Takbiratul Ihram. (Rujuk: an-Nawawi, Syarah Shohih Muslim, 4/114)

Imam Muhammad B. ‘Ali asy-Syaukani (rahimahullah) berkata ketika mengulas beberapa pandangan yang disebutkan (dari mazhab asy-Syafi’e):

وهذا الحديث لا يدل على ما ذهبوا إليه لأنهم قالوا إن الوضع يكون تحت الصدر كما تقدم والحديث صريح بأن الوضع على الصدر وكذلك حديث طاوس المتقدم ولا شيء في الباب أصح من حديث وائل

Terjemahan: Hadis Wa’il B. Hujr sama sekali tidak menyokong pendapat mereka ini, kerana mereka berpendapat bahawa tempat bersedekap adalah di bahagian bawah dada, manakala hadis Wa’il B. Hujr secara jelas/terang menyebutkan tempatnya adalah di atas dada. Begitulah juga dengan hadis Thawus yang terdahulu. Dan tidak ada satu pun hadis yang lebih sahih dari hadis Wa’il B. Hujr ini. (Asy-Syaukani, Nail al-Authar, 2/203)

Untuk penjelasan hadis-hadis yang lain berkaitan dengannya (yang memperkuatkan pendapat ini) anda bolehlah merujuk kepada karya susunan Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani (rahimahullah) berjudul:

Wallahu a’lam...

Khamis, 25 Mac 2010

170 - Larangan Solat dan Membina Binaan Di Atas Kubur Serta Meninggikan Kubur

Larangan Solat dan Membina Binaan Di Atas Kubur Serta Meninggikan Kubur


Terdapat golongan yang berhujjah dengan berdalilkan Surah al-Kahfi ayat 21 bagi membolehkan membina masjid (tempat beribadah) di atas kubur.

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:


وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا

Terjemahan: Dan demikian (pula) Kami menemukan (manusia) dengan mereka, supaya manusia itu mengetahui, bahawa janji Allah adalah benar, dan bahawa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata: “Dirikanlah sebuah bangunan di atas (gua) mereka, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka.” Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata: “Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya”. (Surah al-Kahfi, 18: 21)

Mereka mengambil dalil bolehnya membina masjid atau binaan di atas kubur dari ayat tersebut:

فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ

Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata: “Dirikanlah sebuah bangunan di atas (gua) mereka, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka.”

Dan

قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا

“Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan (masjid) di atasnya”.

Pemahaman mereka terhadap ayat ini, perlu diperbetulkan semula (diberi pencerahan). Berikut kami bawakan perkataan seorang ulama tafsir terkemuka, al-Hafiz Ibnu Katsir (rahimahullah) berkenaan ayat tersebut:

فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ أي: سدوا عليهم باب كهفهم، وذروهم على حالهم
قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين: أحدهما: إنهم المسلمون منهم. والثاني: أهل الشرك منهم، فالله أعلم

والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ. ولكن هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد" يحذر ما فعلوا

Firman Allah Subhanahu wa Ta’ala:

Mereka berkata: Dirikanlah sebuah bangunan di atas (gua) mereka, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka.”

Maksudnya, tutuplah pintu gua mereka untuk menahan mereka, dan biarkan mereka begitu sahaja.

Dan ayat:

“Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan (masjid) di atasnya”.

Ibnu Jarir membawakan dua pandangan dalam hal ini, iaitu mereka adalah kaum muslimin (umat Islam) di antara mereka. Kedua, mereka adalah orang-orang musyrik di antara mereka. (Wallahu a’lam)

Dan secara zahirnya, yang mengatakan perkara ini adalah orang-orang yang menyampaikan seruan dan memiliki kuasa/pengaruh (dari kalangan pemimpin/penguasa).

Tetapi adakah perbuatan mereka tersebut terpuji atau sebaliknya? Mengenai perkara ini, ia perlu diteliti semula, kerana Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

“Allah melaknat kaum Yahudi dan Nashara (Kristian). Mereka menjadikan kubur para Nabi dan orang-orang soleh di antara mereka sebagai tempat ibadah.”

Beliau (Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam) memberi peringatan kepada kita dari apa yang telah mereka lakukan. (Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur’an al-Adzim, 5/147)

Syaikh Muhammad B. Soleh al-‘Utsaimin (rahimahullah) berkata:

فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَاناً يعني ابنوا عليهم بنياناً حتى يكون أثراً من الآثار وحماية لهم

Terjemahan: Dirikanlah sebuah bangunan di atas (gua) mereka. Maksudnya bangunkan/binakan bagi mereka bangunan sehingga menjadi peninggalan serta untuk melindungi mereka.

رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ يعني توقفوا في أمرهم كيف يَبقَونَ ثلاث مائة سنة وتسع سنين لا يأكلونولا يشربون ولا يتغيرون أيضاً

Terjemahan: Rabb mereka lebih mengetahui tentang mereka. Maksudnya: Diamkanlah kamu akan kisah mereka ini, kerana bagaimana mereka mampu tinggal selama 309 tahun, tanpa makan, minum, dan berubah.

قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ وهم أمراؤهم

Terjemahan: Berkata orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka. Maksudnya adalah para penguasa (pemerintah).

لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِداً بدل من أن نبني بنياناً نحوطهم به ونسترهم به ولا يكون لهم أثر أي لنجعلن عليهم مسجداً نتخذه مصلى، والظاهر أنهم فعلوا لأن القائل هم الأمراء الذين لهم الغلبة

Terjemahan: “Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya”. Maksudnya adalah sebagai ganti bangunan yang akan didirkan untuk melindungi serta menutupi mereka. Yang jelas, bahawa mereka benar-benar menjadikannya sebagai masjid atau tempat beribadah kerana mereka adalah penguasa.

هذا الفعل، اتخاذ المساجد على القبور، من وسائل الشرك وقد جاءت شريعتنا بمحاربته حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في سياق الموت: "لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يُحذِّر ما صنعوا

Perbuatan seperti itu iaitu membina di atas perkuburan termasuk perantara menuju kepada kesyirikkan. Syari’at Islam melarang perbuatan tersebut sehinggakan Nabi berkata (berwasiat) sebelum kewafatannya:

“Allah melaknat kaum Yahudi dan Nashara (Kristian). Mereka menjadikan kubur para Nabi dan orang-orang soleh di antara mereka sebagai tempat ibadah (masjid).”

(Merupakan bentuk larangan) terhadap apa yang telah mereka lakukan. (Syaikh Muhammad B. Soleh al-Utsaimin, Tafsir al-Qur’an al-Kareem Surah al-Kahfi, Web: Ibn-Utsaimin)

Dari hadis yang lain, dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, beliau menjelaskan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ

Terjemahan: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam melarang menembok kubur, duduk di atasnya, dan didirikan (dibina) bangunan di atasnya. (Hadis Riwayat Muslim, 5/90, no. 1610)

Imam Muhammad B. Ismail ash-Shan’ani (rahimahullah) menjelaskan:

الحديث دليل على تحريم الثلاثة المذكورة لأنه الأصل في النهي

Terjemahan: Hadis ini adalah sebagai dalil yang menunjukkan haramnya tiga perbuatan yang disebutkan di dalam hadis ini, kerana keharaman itulah yang pada dasarnya terdapat dalam kata larangan tersebut.

وقد وردت الأحاديث في النهي عن البناء على القبور والكتب عليها والتسريج وأن يزاد فيها وأن توطأ

Terjemahan: Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang larangan membina bangunan (binaan) di atas kubur, larangan menulis pada batu nisan dan mencantikkan (menghias) kubur, larangan menambah atau melebihkan dari sejengkal dengan meninggikan tanah di atasnya.

وهذه الأخبار المعبر فيها باللعن والتشبيه بقوله: "لا تجعلوا قبري وثناً يعبد من دون الله" تفيد التحريم للعمارة والتزيين والتجصيص ووضع الصندوق المزخرف ووضع الستائر على القبر وعلى سمائه والتمسح بجدار القبر وأن ذلك قد يفضي مع بعد العهد وفشو الجهل إلى ما كان عليه الأمم السابقة من عبادة الأوثان، فكان في المنع عن ذلك بالكلية قطع لهذه الذريعة المفضية إلى الفساد، وهو المناسب للحكمة المعتبرة في شرع الأحكام من جلب المصالح ودفع المفاسد، سواء كانت بأنفسها أو باعتبار ما تفضي إليه انتهى

Terjemahan: Khabar-khabar yang berkaitan dengan laknat dan tasyabbuh (penyerupaan) dengan berhala sebagaimana ucapan beliau (Shallallahu ‘alaihi wa Sallam): “Janganlah kamu jadikan kuburku sebagai bahan sembahan yang disembah selain Allah.” Memberikan pemahaman makna kepada pengharaman untuk membina binaan/bangunan/rumah, menghiasi, menembok dan meletakkan tanda-tanda perhiasan, serta meletakkan kain-kain penutup di kubur dan di atasnya, serta mengusap-ngusap tembok kubur. Perkara ini seiring dengan jauhnya masa dan tersebarnya kejahilan di antara umat-umat yang akan datang yang sekaligus menyebabkan kepada unsur-unsur penyembahan, maka semua ini sangat dilarang. Dan mencegah sebelum berlakunya bencana yang lebih besar yang akan menimpa umat manusia, lebih sesuai dengan hikmah yang diperolehi dari apa yang telah disyari’atkan melalui hukum-hukum, iaitu untuk mengambil manfaat dan menolak bencana sama ada ia dari sesuatu objek itu sendiri atau dari kesan yang dapat dihasilkannya. (ash-Shan’ani, Subulus Salam Syarh Bulughul Maram, 2/111)

Dari hadis yang seterusnya, daripada Abu Martsad al-Ghanawi, beliau berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

لَا تُصَلُّوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تَجْلِسُوا عَلَيْهَا

Terjemahan: Janganlah kamu mengerjakan solat dengan menghadap ke kuburan dan jangan pula kamu duduk-duduk di atasnya. (Hadis Riwayat Muslim, 5/95, no. 1614)

Imam Muhammad B. Ismail ash-Shan’ani (rahimahullah) berkata:

وفيه دليل على النهي عن الصلاة إلى القبر كما نهى عن الصلاة على القبر والأصل التحريم ولم يذكر المقدار الذي يكون به النهي عن الصلاة إلى القبر والظاهر أنه ما يعد مستقبلا له عرفا

Terjemahan: Hadis ini merupakan dalil berkenaan larangan solat ke arah kubur sebagaimana dilarangnya solat di atas kubur yang mana hukum asalnya adalah haram. Tetapi tidak dijelaskan apakah batasan menghadap ke arah kubur tersebut? Yang jelas (secara zahirnya), adalah apa yang biasa dapat difahami oleh kita sebagai menghadap, maka itulah batasannya.

ودل على تحريم الجلوس على القبر وقد وردت به أحاديث

Hadis ini juga adalah merupakan dalil berkenaan larangan duduk-duduk di atas kubur. (ash-Shan’ani, Subulus Salam Syarh Bulughul Maram, 1/137)

Dari hadis Abu al-Hayyaj al-Asadi, beliau berkata:

Ali B. Abi Thalib pernah berkata kepadaku, mahukah engkau aku utus untuk melakukan sesuatu sebagaimana aku pernah diutus oleh Rasulullah untuk melakukannya: (iaitu salah satunya)...

ولا قبرا مشرفا إلا سويته

Terjemahan: Dan jangan biarkan walau satu kubur pun yang menjulang tinggi, melainkan engkau meratakannya. (Hadis Riwayat Muslim, 5/88, no. 1609)

Imam asy-Syaukani berkata di dalam kitabnya, Nailul Authar:

فيه أن السنة أن القبر لا يرفع رفعا كثيرا من غير فرق بين من كان فاضلا ومن كان غير فاضل . والظاهر أن رفع القبور زيادة على القدر المأذون فيه محرم وقد صرح بذلك أصحاب أحمد وجماعة من أصحاب الشافعي ومالك

Terjemahan: Di dalamnya mengandungi penjelasan bahawa apa yang sunnah untuk dilaksanakan adalah tidak meninggikan kubur secara berlebihan, tanpa membezakan di antara orang terhormat (yang memiliki kelebihan/kedudukan) dengan orang orang yang tidak terhormat. Dan secara zahirnya, perbuatan menambah tinggikan kubur melebihi ukuran yang dibenarkan adalah haram. Ini adalah sebagaimana yang ditegaskan oleh para Sahabat Imam Ahmad, sebahagian besar ulama dari mazhab asy-Syafi’i dan Malik.

ومن رفع القبور الداخل تحت الحديث دخولا أوليا القبب والمشاهد المعمورة على القبور وأيضا هو من اتخاذ القبور مساجد وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاعل ذلك

Terjemahan: Di antara perbuatan meninggikan kubur yang termasuk di dalam maksud hadis tersebut adalah pemasangan kubah dan menara yang dibina di atas kubur. Perkara ini termasuk tindakan menjadikan kubur sebagai masjid. Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam melaknat mereka yang melakukan sebegitu rupa. (asy-Syaukani, Nail al-Authar, 4/131)

Hadis-hadis yang lain:

Mu’awiyah radhiyallahu ‘anhu berkata:

إن تسوية القبور من السنة وقد رفعت اليهود والنصارى فلا تشبهوا بهما

Terjemahan: Sesungguhnya meratakan kubur itu termasuk apa yang disunnahkan, kerana orang-orang Yahudi dan Nashara (Kristian) biasa meninggikan kubur-kubur mereka. Dengan sebab itu, janganlah kamu menyerupai mereka. (Hadis Riwayat ath-Thabrani, al-Mu’jam al-Kabir, 19/352, no. 823. Al-Haitsami berkata: Para perawinya adalah perawi kitab Sahih, Majma’ az-Zawa’id, 3/184, no. 4297)

Dari Abu Sa’id al-Khudri radhiyallahu ‘anhu, beliau berkata:

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ

Terjemahan: Bumi ini secara keseluruhannya adalah masjid, melainkan tanah perkuburan dan bilik mandi/tandas. (Hadis Riwayat Ibnu Majah, 2/453, no. 737. Para perawinya tsiqah, disahihkan oleh al-Hakim dan Ibnu Hibban, Fathul Bari, 1/529)

Dari ‘Abdullah B. ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma:

Terjemahan: Laksanakanlah sebahagian solat kamu di rumah-rumah kamu. Janganlah kamu menjadikannya seperti kawasan perkuburan. (Hadis Riwayat al-Bukhari, 2/210, no. 414)

Imam al-Bukhari (rahimahullah) meletakkan hadis ini di dalam bab:

كَرَاهِيَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَقَابِرِ

Terjemahan: Dibencinya solat di perkuburan.

Wallahu a’lam...