Imam asy-Syafi'i rahimahullah (Wafat: 204H) menegaskan, “Tidak ada seorang pun melainkan ia wajib bermazhab dengan sunnah Rasulullah dan mengikutinya. Apa jua yang aku ucapkan atau tetapkan tentang sesuatu perkara (ushul), sedangkan ucapanku itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah, maka yang diambil adalah sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Dan demikianlah ucapanku (dengan mengikuti sabda Rasulullah).” (Disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam I’lam al-Muwaqq’in, 2/286)
__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | U-VideOo |
__________________________________________________________________________________

Ahad, 23 September 2012

195 - Hukum Mencium Tangan Dan Membongkokkan Badan Ketika Bersalaman


Hukum Mencium Tangan Dan Membongkokkan Badan Ketika Bersalaman[Pertama] Hukum Mencium Tangan

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani rahimahullah (Wafat: 1420H) mengatakan:

و أما تقبيل اليد ، ففي الباب أحاديث و آثار كثيرة ، يدل مجموعها على ثبوت ذلك
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنرى جواز تقبيل يد العالم إذا توفرت الشروط
الآتية :

1 - أن لا يتخذ عادة بحيث يتطبع العالم على مد يده إلى تلامذته ، و يتطبع هؤلاء
على التبرك بذلك ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم و إن قبلت يده فإنما كان ذلك
على الندرة ، و ما كان كذلك فلا يجوز أن يجعل سنة مستمرة ، كما هو معلوم من
القواعد الفقهية .

2 - أن لا يدعو ذلك إلى تكبر العالم على غيره ، و رؤيته لنفسه ، كما هو الواقع
مع بعض المشايخ اليوم .

3 - أن لا يؤدي ذلك إلى تعطيل سنة معلومة ، كسنة المصافحة ، فإنها مشروعة بفعله
صلى الله عليه وسلم و قوله ، و هي سبب تساقط ذنوب المتصافحين كما روي في غير ما حديث واحد ، فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمر ، أحسن أحواله أنه جائز .

“Berkaitan mencium tangan; dalam soal ini terdapat banyak hadis dan atsar dari kalangan salaf yang secara keseluruhan menunjukkan bahawa hadis tersebut sahih dari Nabi. Oleh sebab itu, kami berpendapat dibolehkan mencium tangan seorang ulama (yang ahli sunnah, bukan ahli bid’ah – pent.) jika memenuhi beberapa syarat berikut ini.

1. Perbuatan mencium tangan tersebut tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Sehingga ulama tertentu terbiasa menghulurkan tangannya kepada murid-muridnya. Demikian juga para murid terbiasa mengambil barakah dengan mencium tangan gurunya. Ini kerana Nabi sendiri jarang sekali tangannya dicium oleh para shahabat. Jika demikian maka tidak boleh menjadikannya sebagai kebiasaan yang dilakukan terus-menerus sebagaimana kita ketahui dalam perbahasan kaedah-kaedah fiqh.

2. Perbuatan mencium tangan tersebut tidaklah menyebabkan ulama tersebut merasa sombong dan merasa lebih baik daripada yang lain serta menganggap dirinyalah yang paling hebat berbanding yang lain.

3. Perbuatan mencium tangan tersebut tidak menyebabkan hilangnya sunnah Nabi yang sudah diketahui seperti sunnah bersalaman. Bersalam atau berjabat tangan adalah satu amal yang dianjurkan berdasarkan perbuatan dan sabda Nabi. Bersalaman tangan adalah salah satu sebab gugurnya dosa-dosa orang yang melakukannya sebagaimana terdapat dalam beberapa hadis. Oleh itu, tidak sepatutnya sunnah berjabat tangan ini ditinggalkan kerana mengejar suatu amalan yang hanya berstatus mubah (dibolehkan).” (Silsilah al-Ahaadits ash-Shahihah 1/159, Maktabah Syamilah)

[Kedua] Membongkokkan atau menundukkan badan sebagai penghormatan

Hadis daripada Anas B. Malik radhiyallahu ‘anhu, Kami bertanya kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam:

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَنْحَنِي بَعْضُنَا لِبَعْضٍ قَالَ لَا قُلْنَا أَيُعَانِقُ بَعْضُنَا بَعْضًا قَالَ لَا وَلَكِنْ تَصَافَحُوا

“Wahai Rasulullah, adakah sebahagian kami boleh membongkokkan (atau menundukkan) badan kepada sebahagian yang lain (yang ditemui)?” Rasulullah bersabda, “Tidak boleh.” Kami bertanya lagi, “Adakah kami boleh berpelukan jika saling bertemu?” Beliau bersabda, “Tidak boleh. Yang benar hendaklah kalian saling bersalaman.” (Sunan Ibnu Majah, no. 3692. Dinilai hasan oleh al-Albani)

Anas B. Malik radhiyallahu ‘anhu berkata:

قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ مِنَّا يَلْقَى أَخَاهُ أَوْ صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ قَالَ لَا قَالَ أَفَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ قَالَ لَا قَالَ أَفَيَأْخُذُ بِيَدِهِ وَيُصَافِحُهُ قَالَ نَعَمْ

“Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah, “Wahai Rasulullah, adakah kami boleh saling menundukkan (atau membongkokkan) badan apabila salah seorang dari kami bertemu dengan saudaranya atau sahabatnya?” Rasulullah menjawab, “Tidak.” Lelaki tersebut bertanya lagi, “Adakah boleh mendakapnya (memeluknya) dan menciumnya?” Rasulullah menjawab, “Tidak.” Lelaki itu bertanya lagi, “Adakah boleh mengambil tangannya dan bersalaman dengannya?” Rasulullah menjawab, “Ya.”.” (Sunan at-Tirmidzi, no. 2728. Dinilai hasan oleh at-Tirmidzi dan al-Albani)

Imam al-Qurthubi rahimahullah (Wafat: 671H) berkara:

وَرَوَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَنْحَنِي بَعْضُنَا إِلَى بَعْضٍ إِذَا الْتَقَيْنَا؟ قَالَ:" لَا"، قُلْنَا: أَفَيَعْتَنِقُ بَعْضُنَا بَعْضًا؟ قَالَ" لَا". قُلْنَا: أَفَيُصَافِحُ بَعْضُنَا بَعْضًا؟ قَالَ" نَعَمْ"

Diriwayatkan daripada Anas B. Malik, beliau berkata, “Kami bertanya:

“Wahai Rasulullah bolehkah kami saling membongkokkan (menundukkan) badan apabila kami bertemu?” Rasulullah menjawab, “Tidak.” Anas bertanya, “Untuk saling berpelukan di antara satu dengan lain?” Rasulullah menjawab, “Tidak.” Anas bertanya lagi, “Dengan saling bersalaman di antara satu dengan yang lain?” Rasulullah menjawab, “Ya.” (Tafsir al-Qurthubi, 9/265)

Imam al-Qurthubi mengatakan:

وَإِذَا سَلَّمَ فَإِنَّهُ لَا يَنْحَنِي، وَلَا أَنْ يُقَبِّلَ مَعَ السَّلَامِ يَدَهُ، وَلِأَنَّ الِانْحِنَاءَ عَلَى مَعْنَى التَّوَاضُعِ لَا يَنْبَغِي إِلَّا لِلَّهِ. وَأَمَّا تَقْبِيلُ الْيَدِ فَإِنَّهُ مِنْ فِعْلِ الْأَعَاجِمِ، وَلَا يُتَّبَعُونَ عَلَى أَفْعَالِهِمُ الَّتِي أَحْدَثُوهَا تَعْظِيمًا مِنْهُمْ لِكُبَرَائِهِمْ

“Tidak boleh bersalaman (atau menghulur tangan) diiringi dengan membongkokkan badan dan mencium tangan. Membongkokkan badan dalam maksud atau tujuan kerendahan hati hanya boleh ditujukan kepada Allah (Subhanahu wa Ta’ala). Adapun mencium tangan, itu adalah perbuatan orang-orang ajam (selain ‘Arab) yang dilakukan dengan maksud memuliakan orang-orang tuanya.” (Tafsir al-Qurthubi, 9/266)

Makanala Syaikh al-Albani rahimahullah dalam ash-Shahihah, tentang perbuatan mencium tangan (tanpa menundukkan kepala), beliau mengatakan (secara ringkas):

Dibolehkan mencium tangan dari kalangan ulama (orang-orang soleh dan berilmu) dengan beberapa syarat. (Ulama yang dimaksudkan adalah ulama Ahlu Sunnah wal-Jama’ah). [Pertama] Antaranya tidak dijadikan sebagai kebiasaan, kerana para sahabat Nabi sendiri tidak biasa mencium tangan Nabi. Dan orang yang dicium tangannya tersebut tidak menghulurkan tangannya supaya dicium.

[Kedua] Tidak menjadikan orang yang dicium tangannya tersebut riya’, sombong, dan merasa lebih baik dari yang lain.

[Ketiga] Tidak menghilangkan sunnah bersalaman tangan sebagaimana biasa yang dianjurkan oleh Sunnah Rasulullah. (Rujuk Silsilah al-Ahaadits ash-Shahihah, 1/159)

Adapun perbuatan saling berpelukan (berdakapan) dibenarkan apabila pulang dari musafir atau setelah lama tidak bertemu. Tetapi jika menjadikan ianya sebagai kebiasaan (selain dari ketika balik safar), maka tidak dibolehkan (makruh). Ini sebagaimana diriwayatkan dari amalan para sahabat Nabi.

كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، و إذا قدموا من سفر تعانقوا

“Bahawasanya para sahabat Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam apabila bertemu mereka saling bersalaman, dan apabila pulang dari safar (bermusafir), mereka saling berpelukan.” (Majma’ az-Zawa’id, 8/75. Kata al-Haitsami, “Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Ausath dan para perawinya adalah perawi kitab ash-Shahih.” Dinilai sahih oleh al-Albani)

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda:

مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَفْتَرِقَا

“Tidaklah dua orang muslim yang bertemu kemudian saling bersalaman melainkan dosa keduanya akan diampunkan (oleh Allah) sebelum ia berpisah.” (Musnad Ahmad, no. 18547. Sunan Abu Daud, no. 5212. Sunan at-Tirmidzi, no. 2727. Sunan Ibnu Majah, no. 3693. Dinilai sahih oleh al-Albani dan Syu’aib al-Arnauth)

27 ulasan:

Tanpa Nama berkata...

kalau salam tangan, membongkokkan badan dan mencium tangan ibu bapa, apa hukumnya?

azmi berkata...

Tidak berdosa kalau dengan ibu bapa....kerana memuliakan ibu bapa perbuatan yang tidak bertentangan dengan islam..betulkan saya jika saya terkurang ilmu.

Tanpa Nama berkata...

ustaz, apa hukumnya bila lelaki dan perempuan bersalaman sedangkan mereka bukan mahram??? contoh nya pemimpin2 kita pada hari ini...

Tanpa Nama berkata...

kepada Tanpa Nama. haram tetap haram.

Tanpa Nama berkata...

Haram.

Tanpa Nama berkata...

assalamualaikum ustaz...apakah hukum kalau seseorang tu mencium tangan ibu dan bapanya yang tidak menunaikan solat??...bukankah mencium tangan orang yang tidak menunaikan solat tu haram??...

ishakujang berkata...

Mana ustaz nya, mengapa tak jawab? Siapa yang tulis ni? Atau copy paste saja tulisan orang lain.

Beyond Boundaries berkata...

Kewajipan & tanggungjawab kita sebagai ának ádalah tetap mentaàti kedua íbu bapa kita walau macam mana buruk ákhlak íbu bapa kita.

Salam tetap salam. Boléh cium tangan selagimana íbu bapa tersebut tidak mensyirikkan Allah S.W.T. Cium tangan ni hanyalah se-mata² ádat dan budaya sahaja. Di luar negara lazimnya meréka salam & peluk íbu bapa meréka.

Wallahuàlam bi shawab.

Tanpa Nama berkata...

kalau cium tngn bpk saudara ? ape hukumnya?

Tanpa Nama berkata...

Sy setuju

Unknown berkata...

Bolehkah cium tangan guru non-muslim?

Administrator berkata...

langkah selamat lebih baik ikut saja apa diceritakan dlm hadis nabi. takde pun salam cium tangan walaupun ibu bapa. taatilah ibu bapa dengan mencontohi para sahabat menghormati ibu bapa mereka. kalau mereka salam cium tangan kita ikut cium tangan tp kalau mereka tak buat, elok kita pun jgn buat.

Unknown berkata...

klo tangan istrie di cium org sp yg berdosa

abu farwah berkata...

Bleh x klu cium tangan sahabat kita???

abu farwah berkata...

Bleh x klu cium tangan sahabat kita???

Aisha berkata...

Kalau cium bibir dengan ayah apa hukum nya

Dzaky berkata...

Assalamualaikum.
Ustadz bagaimana hukumnya mencium tangan paman ataupun bibi (saudara ortu)

Ibnu Azhar berkata...

Mungkin benar apa yg tuan sampaikan... Tetapi mmg sudah menjadi persepi zaman skrg utk mencium tgn ibu bapa tanda hormat... Jadi tidak berapa eloklah jika kita hanya bersalam tanpa cium tgn ibubapa kita... Melainkan kedua ibubapa kita juga mengetahui ttg perkara tersebut.... Lagipun saya belum pernah jumpa dalil ttg ketidakbolehan cium tgn ibubapa...ya kalau ada maafkan saya

Ibnu Azhar berkata...

Mungkin benar apa yg tuan sampaikan... Tetapi mmg sudah menjadi persepi zaman skrg utk mencium tgn ibu bapa tanda hormat... Jadi tidak berapa eloklah jika kita hanya bersalam tanpa cium tgn ibubapa kita... Melainkan kedua ibubapa kita juga mengetahui ttg perkara tersebut.... Lagipun saya belum pernah jumpa dalil ttg ketidakbolehan cium tgn ibubapa...ya kalau ada maafkan saya

Daud berkata...

Antara adat dan syariat, kena dulukan syariat.. Bole amalkan adat selagi tidak bertentangan dgn syariat kerana itulah sebab Nabi صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ diturunkan.

Wallahu'alam

Unknown berkata...

Assalamualaikum.
Ustadz mau tanya
1. apa sih hukumnya klo kita berkunjung ke rmh teman laki laki terus mencium tangan ke dua orang tuanya apa hukumnya?
2. Ada prang tua temen saya saat saya mau bersalaman dan cium tangan kenapa di tarik yah dan saat berjabat tangan cuma di kasih ujung jarinya saja apa yah hukumnya dan kenapa?
Terimakasih assalamualaikum

Unknown berkata...

Ketika saya melihat para ulama setelah bersalaman mereka mencium tangannya sendiri.. Dan itu menjadi pertanyaan untuk saya. Kira2 apa hukumnya dan tujuannya untuk apa? Terimaksih

Unknown berkata...

Boleh karena itu untuk memuliakan orang tua kita dan rasa kasih sayang terhadap orang tua kita

Unknown berkata...

awk la..dosa pahala isteri ditanggung suami..

Unknown berkata...

tak boleh..sekadar bersalaman sudah memadai.

Unknown berkata...

haram..tanggapan orang berbeza2..

Unknown berkata...

Apa huku mencium telapak tangan depan ibu bapa atau saudara yang tidak boleh kita berkahwin dan sahabat kita?