Imam asy-Syafi'i rahimahullah (Wafat: 204H) menegaskan, “Tidak ada seorang pun melainkan ia wajib bermazhab dengan sunnah Rasulullah dan mengikutinya. Apa jua yang aku ucapkan atau tetapkan tentang sesuatu perkara (ushul), sedangkan ucapanku itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah, maka yang diambil adalah sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Dan demikianlah ucapanku (dengan mengikuti sabda Rasulullah).” (Disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam I’lam al-Muwaqq’in, 2/286)
__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | U-VideOo |
__________________________________________________________________________________

Selasa, 6 Mei 2008

94 - Larangan Membuat & Menggantung Gambar

Larangan Membuat & Menggantung Gambar

Berkenaan dengan larangan membuat atau menggantung (menayangkan) gambar-gambar dari lukisan atau yang seumpamanya adalah dapat diperhatikan dengan baik daripada banyak hadis-hadis Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam (s.a.w.) yang sahih. Berikut dibawakan sebahagian daripadanya berserta beberapa fatwa ulama berkenaan dengannya.

Ancaman Kepada Pembuat/Pelukis Gambar:

Orang yang paling mendapat siksa pada hari kiamat adalah para pembuat gambar
(pelukis/pengukir). (Hadis Riwayat al-Bukhari dalam Kitab Pakaian (al-Libas), 5959. Muslim dalam bab yang sama, 2109)

Daripada ‘Aun bin Abu Juhaifa, Ayahnya menyatakan, “Nabi melarang mengambil duit jual beli anjing dan darah, melarang kerja-kerja membuat tatoo dan mentatoo diri, melarang menerima atau memberi riba, dan juga mencela pembuat gambar”
. (Hadis Riwayat al-Bukhari, Kitab Jual Beli (3/34), no. 299)

Daripada ‘Aisyah dia menjelaskan, “Aku membeli sebuah bantal bergambar. Apabila Rasulullah melihat ia, dia berdiri di pintu dan tidak terus masuk ke rumah. Aku menyedari air mukanya berubah kelihatan seperti ada sesuatu yang tidak disukainya. Aku berkata, “Wahai Rasulullah, aku bertaubat kepada Allah dan Rasul-Nya, (tolong beritahu aku) apakah dosa ku?” Rasulullah berkata, “Ada apa dengan bantal ini?” Aku menjawab, “Aku membelinya untuk engkau agar dapat duduk dan bersandar padanya”. Rasulullah berkata, “Pembuat gambar ini akan di-azab pada hari kiamat
.” Rasulullah menambah, “Malaikat (pembawa rahmat) tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar”.” (Hadis Riwayat al-Bukhari, Kitab Jual Beli (3/34), no. 318)

Daripada Said bin Abu al-Hasan, “Ketika saya bersama Ibnu ‘Abbas, seorang lelaki datang dan berkata, “Wahai Ibnu Abbas, pendapatan (periuk nasi) saya adalah dari hasil kerja tangan saya dan kerja saya adalah membuat gambar-gambar ini”. Ibnu ‘Abbas berkata, “Saya sekadar memberi tahu apa yang saya dengar dari Rasulullah. Saya mendengar beliau bersabda, “Barang siapa membuat gambar dia akan di-azab oleh Allah sehingga dia mampu menghidupkannya dan sesungguhnya dia tidak akan berupaya untuk menghidupkannya”
. Mendengarkan hal ini, lelaki itu menarik nafas panjang (mengeluh) dan mukanya menjadi pucat. Ibnu ‘Abbas berkata padanya, “Jika kamu masih tetap mahu untuk membuat gambar-gambar, saya menasihatkan agar kamu membuat gambar-gambar pokok (tumbuh-tumbuhan) dan sebarang gambar yang bukan berupa dari makhluk bernyawa”.” (Hadis Riwayat al-Bukhari, Kitab Jual Beli (3/34), no. 428)

Daripada Ibnu ‘Abbas, “Aku mendengar Muhammad berkata, “Barang siapa membuat gambar di dunia ini, dia akan dipersoalkan serta diminta supaya memberikan nyawa kepada apa yang dilukiskannya pada hari kiamat nanti, tetapi dia tidak akan mampu melakukannya”
.” (Hadis Riwayat al-Bukhari Kitab Pakaian (7/72), no. 846)

Gambar Yang Dilarang Adalah Gambar Berupa Makhluk Bernyawa:

... Ibnu ‘Abbas berkata padanya, “Jika kamu masih tetap mahu untuk membuat gambar-gambar, saya menasihatkan agar kamu membuat gambar-gambar pokok (tumbuh-tumbuhan) dan sebarang gambar yang bukan berupa dari makhluk bernyawa”
.” (Hadis Riwayat al-Bukhari, Kitab Jual Beli (3/34), no. 428)

Daripada Ibnu ‘Abbas, “Abu Talha, seorang sahabat Rasulullah dan seorang sahabat yang pernah bersama dalam peperangan badar memberitahu kepadaku bahawa Rasulullah berkata, “Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar.” Yang dia maksudkan adalah gambar yang menyerupai makhluk bernyawa
.” (Hadis Riwayat al-Bukhari, Kitab Ekspedisi Peperangan Bersama Nabi (5/59), no. 338)

Daripada Abu Talha, “Aku mendengar Rasulullah berkata, “Malaikat (Pembawa Rahmat) tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar yang berupa dari makhluk bernyawa”
.” (Hadis Riwayat al-Bukhari, Kitab Penciptaan (4/54), no. 448)

Malaikat Rahmat Tidak Akan Memasuki Rumah Yang Mengandungi (Menayangkan/Memaparkan) Gambar

Daripada Abu Talha, “Aku mendengar Rasulullah berkata, “Malaikat (Pembawa Rahmat) tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar yang berupa dari makhluk bernyawa”
.” (Hadis Riwayat al-Bukhari, Kitab Penciptaan (4/54), no. 448)

“Suatu ketika Malaikat Jibril berjanji kepada Nabi yang mana dia akan datang menemui Nabi, tetapi dia tidak datang-datang. Dan kemudiannya dia (Jibril) memberitahu, “Kami dari golongan malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya mengandungi gambar
(berupa makhluk bernyawa) atau anjing.” (Hadis Riwayat al-Bukhari (4/54), no. 450)

‘Aisyah menyatakan bahawa Jibril (‘alaihis salam) berjanji dengan Rasulullah (s.a.w.) untuk menemuinya pada masa yang telah ditetapkan, namun pada masa yang tersebut, dia (Jibril) tidak datang. Kemudiannya Nabi mencampakkan tongkat di tangannya dan berkata, “Tidak pernah Allah dan utusannya (Malaikat Jibril) memungkiri janji”. Kemudian nabi terlihat dan menemui anak anjing di bawah katil dan berkata, “Aisyah, bila anjing ini masuk ke sini?” Dan beliau (‘Aisyah) menjawab, “Demi Allah, saya tidak tahu.” Kemudiannya Nabi mengarahkan dan anjing itu pun dikeluarkan. Tidak lama selepas itu, Jibril pun datang dan Rasulullah berkata kepadanya, “Engkau berjanji kepada saya dan saya menantikan engkau, tetapi engkau tidak datang-datang. Jibril pun menyatakan, “Di dalam rumah-mu ada anjing, di mana ia menghalang (saya untuk masuk), untuk kami (malaikat) tidak masuk rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar”
.” (Hadis Riwayat Muslim, Kitab Pakaian & Perhiasan (24), no. 5246)

Daripada Ibnu ‘Abbas, “Nabi pernah memasuki Ka’bah dan menemui di dalamnya (lukisan) gambar Nabi Ibrahim dan Mariam. Kemudiannya beliau berkata, “Benda apa ini? Bukankah mereka mengetahui bahawa malaikat tidak masuk rumah yang di dalamnya mengandungi gambar; termasuklah gambar (nabi) Ibrahim ini. Dan kenapa dia digambarkan sedang mempraktikkan meramal dengan anak panah?”.” (Hadis Riwayat al-Bukhari, Kitab Para Nabi (4/55), no. 570)

Daripada Ibnu ‘Abbas, “Abu Talha, seorang sahabat Rasulullah dan seorang sahabat yang pernah bersama dalam peperangan badar memberitahu kepadaku bahawa Rasulullah berkata, “Malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau gambar.
” Yang dia maksudkan adalah gambar yang menyerupai makhluk bernyawa.” (Hadis Riwayat al-Bukhari, Kitab Ekspedisi Peperangan Bersama Nabi (5/59), no. 338)

Daripada Aisyah, Nabi menyatakan: “Malaikat (pembawa rahmat) tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar.”
(Hadis Riwayat al-Bukhari, Kitab Jual Beli (3/34), no. 318)

Dalam hadis yang lain, patung/boneka juga menjadi faktor bahawa malaikat tidak memasuki rumah,

Dari Abu Talha meriwayatkan, katanya, “Aku mendengar Rasulullah (s.a.w.) berkata: “Malaikat tidak memasuki rumah yang di dalamnya ada anjing atau patung”.” (Hadis Riwayat Muslim, Kitab Pakaian & Perhiasan, no. 5250)

Perkataan Para Ulama Berkenaan Gambar

Imam al-Hafiz Ibnu Hajar al-Atsqalani mengatakan:

“Kata al-Khaththabi: dan gambar yang menghalangi masuknya malaikat ke dalam rumah adalah gambar yang padanya terpenuhi hal-hal yang haram, yakni gambar-gambar berupa makhluk yang bernyawa, yang tidak terpotong kepalanya atau tidak dihinakan. Dan bahawasanya dosa tukang gambar itu besar kerana gambar-gambar itu ada yang di-ibadahi selain ALLAH, selain itu gambar tersebut mudah menimbulkan fitnah (bahaya) bagi yang memandangnya (gambar wanita, tokoh, ulama, red).” (Dinukil dari Majalah Salafy, Edisi V/Zulhijjah/1416/1996. Judul asli - Fatwa Ulama tentang Hukum Gambar, oleh Syaikh Abdullah Bin Abdul Aziz bin Baz, mufti Saudi Arabia)

Imam an-Nawawi mengatakan dalam kitabnya, Syarah Sahih Muslim:

“Sahabat kami dan para Ulama selain mereka mengatakan bahawa haramnya membuat gambar haiwan adalah sekeras-keras pengharamaan. Ini termasuk dosa besar kerana ancamannya juga amat besar, sama saja apakah ia dibuat untuk dihinakan atau tidak. Bahkan membuatnya jelas sekali haram kerana meniru ciptaan ALLAH. Sama saja apakah itu dilukis pada pakaian, permadani, mata wang, bejana, dinding atau lainnya. Adapun menggambar pepohonan dan sesuatu yang tidak bernyawa, tidak mengapa. Inilah hakikat hukum membuat gambar. Sedangkan gambar makhluk bernyawa, jika digantung/ditampal di dinding, di serban dan tindakan yang tidak termasuk menghinakannya, maka jelas hal itu terlarang. Sebaliknya bila dibentangkan dan dipijak sebagai alas kaki atau sebagai sandaran (setelah dipotong kepalanya, ed.) maka tidaklah haram dan tidak ada bezanya adakah gambar yang tersebut berjasad (mempunyai bayangan atau 3 dimensi) atau tidak. Ini adalah kesimpulan mazhab kami dalam masalah ini yang semakna dengan perkataan jumhur Ulama dari kalangan para Sahabat, Tabi’in, dan orang yang sesudah mereka (Tabi’ut Tabi’in). Ini juga pendapat Imam ats-Tsauri, Malik Bin Anas dan Abu Hanifah serta ulama lainnya.

Pertikaian & Pencerahan

Dari Aisyah Radiyallahu ‘anha (r.anha) ia berkata:

“Saya biasa bermain boneka (anak patung) di sisi Nabi Shallallahu ‘alaihi wasalam dan saya mempunyai beberapa orang teman yang bermain bersama saya. Maka jika Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasalam masuk, mereka menutupinya dari beliau lalu berjalan sembunyi-sembunyi dan bermain bersama saya.” (Hadis Riwayat al-Bukhari Kitab al-Adab Bab al-Inbisaath ilaa an-Naas, Fath 10/526 dan Muslim kitab Fadhail ash-Shahabah Bab fii Fadhail Aisyah, an-Nawawi, 15/203 dan 204)

Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata dalam Fathul Bari tentang hadis ini, “Hadis ini dijadikan dalil bolehnya boneka dan mainan untuk bermain (mendidik) anak perempuan, dan sebagai pengkhususan dari keumuman larangan mengambil gambar. Iyadl juga menetapkan yang demikian dan ia menukil dari jumhur, bahawasanya mereka membolehkan boneka atau mainan ini untuk melatih dan mendidik anak-anak perempuan agar mengenal bagaimana mengatur rumah-tangga dan merawat anak-anak nantinya. Dan sebahagian ulama menyatakan hadis ini telah mansukh (telah dibatalkan). Ibnu Bathal cenderung pada pendapat ini dan ia menceritakan dari Abi Zaid dari Malik. Tetapi dari sini pula ad-Daudy merajihkan bahawa hadis Aisyah (di atas) mansukh. Sedang Ibnu Hibban dan Nasa’i membolehkan namun tidak membatasi untuk anak-anak kecil walaupun padanya ada perbincangan.

Al-Baihaqi mengatakan setelah mentakhrij hadis-hadis tersebut: Telah tsabit (tetap) larangan tentang mengambil gambar. Maka kemungkinan rukhsah bagi Aisyah terjadi sebelum datangnya pengharaman. Ibnul Jauzi menetapkan yang demikian juga, sehingga beliau berkata: “Dan Abu Dawud dan an-Nasa’i dari sisi lain dari Aisyah (ia berkata): Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasalam datang dari perang Tabuk (Khaibar) {lalu menyebut hadis beliau mengoyakkan tirai yang tergantung di pintunya} Kemudian Aisyah melanjutkan, lalu beliau menyingkap sisi tirai di atas mainan Aisyah dan Beliau bersabda: “Apa ini hai Aisyah?”. Saya menjawab:”Boneka perempuan saya”. Beliau melihat kuda-kudaan bersayap yang dalam keadaan terikat, lalu bersabda: “Apakah ini?” Saya katakan: “Kuda bersayap dua. Tidakkah Anda mendengar bahawa Sulaiman 'alaihis salam mempunyai kuda yang bersayap? Beliau pun tertawa.”.

Al-Khathabi berkata: Dalam hadis ini menunjukkan mainan untuk anak-anak perempuan tidaklah seperti semua gambar yang datang ancaman, hanya saja beliau memberikan keringanan bagi Aisyah kerana pada waktu itu Aisyah belum dewasa.”

Al-Hafiz berkata: Penetapan dengan dalil ini ada perbincangan, akan tetapi kemungkinannya adalah kerana Aisyah waktu peristiwa perang Khaibar berusia 14 tahun dan waktu peristiwa perang Tabuk sudah baligh. Dengan demikian, ini menguatkan riwayat yang mengatakan hal itu terjadi pada peristiwa Khaibar dan mengumpulkannya dengan pendapat al-Khathabi.

Menurut Sheikh Abdul Aziz bin Bazz, “Oleh kerana itu, jika hal ini telah difahami, maka meninggalkan gambar-gambar (boneka) itu adalah lebih selamat kerana padanya ada perkara yang meragukan. Mungkin penetapan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasalam bagi Aisyah itu sebelum munculnya perintah beliau untuk menghapus gambar-gambar. Dengan begitu hadis Aisyah ini menjadi mansukh dengan datangnya larangan dan perintah penghapusan gambar itu, kecuali yang terpotong kepalanya atau dihinakan, sebagaimana mazhab al-Baihaqi, Ibnul Jauzi dan Ibnu Bathal. Dan mungkin juga ini dikhususkan dari pelarangan itu (sebagaimana pendapat jumhur) untuk kemaslahatan pendidikan. Ini kerana permainan itu merupakan bentuk penghinaan atas gambar (boneka). Jadi, dengan kemungkinan ini maka lebih baik untuk meninggalkannya, sebagaimana pengamalan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasalam dari al-Hasan bin Ali bin Abu Thalib Radiyallahu ‘anhu (r.a):

”Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu.” (Hadis Riwayat Ahmad, 1/200. Disahihkan oleh Ahmad Syakir dalam tahqiqnya terhadap Musnad, 3/169. ath-Thayalisi, m.s. 163, no. 1178 dan al-Albani mensahihkannya dalam Jamius Shaghir, no. 3372 dan 3373)

Demikian juga dalam hadis berikut ini dari Nu’man bin Basyir Radiyallahu ‘anhu secara marfu’,

“Yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya, maka siapa yang menjaga diri dari syubhat, maka dia telah membersihkan Dien (agama) dan kehormatannya. Dan barang siapa yang jatuh kepada yang haram, seperti penggembala sedang menggembalakan ternaknya di sekitar tempat yang di pagar (terlarang), hampir-hampir ia terjatuh padanya.” (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim)

Fatwa-fatwa Ulama Masa Ini

Fatwa Sheikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin:

1 - Pertanyaan:

Sheikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin ditanya,

“Apa hukum mengenakan pakaian yang mengandungi gambar?”

Jawaban:

Seseorang dilarang untuk mengenakan pakaian yang bergambar haiwan atau manusia, dan juga dilarang untuk mengenakan serban serta jubah atau yang menyerupai itu yang di dalamnya terdapat gambar haiwan atau manusia atau makhluk bernyawa lainnya. Kerana Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menegaskan hal itu dengan sabdanya,

”Malaikat enggan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat lukisan.”

Maka dari itu hendaklah seseorang tidak menyimpan atau memiliki gambar berupa foto-foto yang oleh sebahagian pihak dianggap sebagai album kenangan, maka wajib baginya untuk menanggalkan foto-foto tersebut, sama ada yang digantungkan di dinding, ataupun yang disimpan dalam album dan seumpamanya. Kerana keberadaan benda-benda tersebut menyebabkan malaikat enggan memasuki rumah mereka. Hadis yang menunjukkan hal itu adalah hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Wallahu a’lam. (Rujuk: Ibn Utsaimin, al-Majmu ‘ats-Tsamin, hal. 199)

2 - Pertanyaan:

Sheikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin ditanya,

“Dengan segala hormatnya saya memohon penjelasan anda tentang hukum membuat gambar, sama ada dengan menggunakan tangan (melukis) atau dengan alat pembuat gambar (kamera), apa hukum menggantung gambar di atas dinding, dan apa hukum memiliki gambar hanya sekadar dijadikan sebagai kenangan?”

Jawaban:

Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, selawat dan salam disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam serta para sahabatnya.Melukis dengan tangan adalah perbuatan yang diharamkan, bahkan melukis adalah termasuk salah satu dosa besar, kerana Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat para pembuat gambar (pelukis), sedangkan laknat tidak akan ditunjukan kecuali terhadap suatu dosa besar, sama ada yang digambar untuk tujuan mengungkapkan keindahan, atau yang dilukiskan (dijadikan gambar) sebagai model (bahan bantuan, ed.) bagi para pelajar, atau untuk hal-hal lainnya, maka hal itu adalah haram.
Tetapi bila seseorang melukiskan (menjadikan gambar) dari bahagian tubuh, seperti tangan saja, maka hal itu diperbolehkan. Adapun mengambil gambar dengan menggunakan alat fotografi, maka hal itu diperbolehkan kerana tidak termasuk pada perbuatan melukis. Yang menjadi pertanyaan adalah: Apa maksud dari pengambilan gambar tersebut? Jika pengambilan gambar (pemotretan) itu adalah yang dimaksudkan agar dimiliki oleh seseorang meskipun hanya dijadikan sebagai kenangan, maka pengambilan gambar tersebut hukumnya menjadi haram, hal itu dikeranakan segala macam sarana bergantung dari tujuan untuk apa sarana tersebut dipergunakan, sedangkan memiliki gambar hukumnya adalah haram. Kerana Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam telah menjelaskan bahawa malaikat enggan memasuki rumah yang ada gambar di dalamnya, di mana hal itu menunjukkan kepada haramnya memiliki dan meletakkan gambar di dalam rumah.

Adapun menggantungkan gambar atau foto di atas dinding adalah haram hukumnya sehingga tidak diperbolehkan untuk menggantungnya meskipun sekadar untuk kenangan, kerana malaikat enggan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar. (Rujukan: Fatwa-Fatwa Sheikh Ibn Utsaimin yang beliau tanda tangani, disalin dari kitab al-Fatawa asy-Syar’iyyah Fi al-Masa’il al-Ashriyyah Min Fatawa Ulama al-Balad al-Haram, Edisi Indonesia “Fatwa-Fatwa Terkini-3”, Penyusun Khalid al-Juraisy, Penerjemah Amir Hamzah, Penerbit Darul Haq)

3 - Pertanyaan:

Sheikh Muhammad bin Sholeh al-Utsaimin ditanya,

“Apa hukum memakaikan baju pada anak-anak yang ada gambar bernyawa?”

Jawaban:

Ahlul Ilmi (para ulama) menetapkan hukumnya haram memakaikan pakaian pada anak kecil yang dikenakan (dipakaikan) oleh orang dewasa. Pakaian yang bergambar hidup haram dipakai orang dewasa, demikian juga hukumnya tidak boleh dipakaikan untuk anak-anak. Dan memang demikian hukumnya. Sepatutnya kaum muslimin memboikot model/fesyen pakaian yang seperti ini agar orang-orang yang berniat jahat dan rosak tidak menyusup masuk kepada kita melalui sudut-sudut ini. Kalau benar-benar diboikot maka mereka tidak akan menemukan saluran untuk memasuki ke negeri kita. (Majmu’ Fatawa wa Rasa’il, 3/158)

Fatwa Sheikh Abdul Aziz bin Bazz

1 – Pertanyaan:

Sheikh Abdul Aziz bin Baz ditanya,

“Apa hukum menggantung lukisan di rumah dan tempat-tempat lainnya”?

Jawaban:

Hukumnya adalah haram jika gambar tersebut adalah gambar makhluk bernyawa, sama ada manusia atau selainnya... (Rujukan: Ibn Baz, Kitab ad-Da’wah, hal. 19-20. Disalin dari buku al-Fatawa asy-Syar’iyyah fi al-Masa’il al-Ashriyyah min Fatawa Ulama al-Balad al-Haram, Edisi Indonesia - Fatwa-Fatwa Terkini-3, Terbitan Darul Haq)

2 - Pertanyaan:

Sheikh Abdul Aziz bin Baz ditanya,

“Apa hukumnya menyimpan patung di rumah sekadar untuk hiasan dan bukan untuk disembah?”

Jawaban:

Seorang muslim tidak diperbolehkan untuk menggantung gambar atau pun menghiasi rumahnya dengan hai wan yang diawetkan, sama ada diletakkan di atas meja ataupun kursi, hal itu disebabkan keumuman hadis dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam yang menjelaskan tentang haramnya menggantung gambar dan meletakkan patung di dalam rumah atau tempat-tempat lainnya. Kerana benda-benda tersebut merupakan sarana untuk berlaku syirik kepada Allah, dan dalam hal-hal yang demikian terdapat penyerupaan terhadap makhluk ciptaan Allah dan perbuatan tersebut sama seperti perbuatan menentang Allah.

Adapun perbuatan menyimpan haiwan yang diawetkan adalah perbuatan yang merosakkan, padahal syari’at Islam yang sempurna diturunkan untuk membersihkan segala macam perantara (tawassul) atau sarana yang dapat membawa kepada kemusyrikan dan kesesatan. Hal yang demikian pernah terjadi pada kaum Nuh di mana mereka melakukan kemusyrikan disebabkan lukisan yang menggambarkan lima orang sholeh pada masa mereka. Kaum Nuh memasang/meletakkan lukisan tersebut di majlis-majlis, sebagaimana yang Allah terangkan dalam al-Qur’an dengan firman-Nya,

”Dan mereka berkata, Jangan sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) tuhan-tuhan kamu dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan (penyembahan) wadd, dan jangan pula suwa’, yaghuts, ya’uq dan nasr’. Dan sesudahnya mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia).” (Surah Nuh: 23-24)

Maka, kita harus bersikap berhati-hati terhadap penyerupaan orang-orang dalam perbuatan mereka yang mungkar yang dapat menjerumuskan kita kepada kemusyrikan.Dalam sebuah hadis sahih dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam, bahawa beliau berkata kepada Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu ‘anhu.

“Janganlah engkau tinggalkan patung kecuali engkau telah membuatnya menjadi tidak berbentuk, dan jangan pula meninggalkan kuburan yang menjulang tinggi (membukit) kecuali engkau meratakannya.” (Hadis Riwayat Muslim dalam al-Jana’iz, no. 969)

Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Orang yang paling mendapat siksa pada hari kiamat adalah para pembuat gambar (pelukis).” (Hadis Riwayat al-Bukhari dalam Kitab Pakaian, no. 5959. Muslim dalam bab yang sama, 2109)

Banyak sekali hadis yang menerangkan tentang hal ini. Semoga Allah memberikan petunjuk. ((Rujukan: Ibn Baz, Kitab Ad-Da’wah, hal. 18-19. Disalin dari buku al-Fatawa asy-Syar’iyyah fi al-Masa’il al-Ashriyyah min Fatawa Ulama al-Balad al-Haram, Edisi Indonesia - Fatwa-Fatwa Terkini-3, Terbitan Darul Haq)

Lain-lain Fatwa (Dipetik/diterjemahkan dari http://fatwa-online.com/)

1 - Pertanyaan:

“Apakah hukum mengambil gambar photografi untuk keperluan atau ditayangkan?”

Jawaban:

Mengambil atau membuat gambar yang berupa dari makhluk bernyawa (sama ada manusia atau haiwan) adalah haram, kecuali bagi tujuan yang amat diperlukan/mendesak, seperti untuk dokumen kerakyatan, passport, dan pengenalan identiti penjenayah bagi tujuan menahan (menangkap/memberkas) dan sebarang apa yang seumpama dengan hal tersebut yang mana sememangnya menuntut keperluan. (Fatwa oleh: Anggota Tetap Penyelidikan Islam & Fatwa yang terdiri daripada, Sheikh 'Abdur-Razzaaq 'Afeefee, Sheikh 'Abdullaah Ibn Ghudayyaan, Sheikh 'Abdullaah Ibn Munee', dan Majlis Fatwa al-Lajnah ad-Daa’imah lil-Buhooth al-‘Ilmiyyah wal-Iftaa, Jil. 1, m/s. 660, Persoalan 3 dari fatwa no. 260)

2 – Pertanyaan:

“Apakah hukumnya memiliki/membeli majalah yang mana di dalamnya mengandungi gambar?”

Jawaban:

Memiliki/membeli majalah yang di dalamnya mengandungi gambar adalah dibenarkan jika tujuannya adalah untuk manfaat dari kandungannya yang di sana mengandungi maklumat berguna. Dan sewajarnya kepada mereka yang memiliki majalah tersebut hendaklah menghapuskan gambar-gambar yang terdapat di dalamnya. Walau bagaimanapun jika tujuan memiliki/membeli majalah tersebut adalah untuk memiliki gambar-gambar yang terdapat di dalamnya, maka untuk itu adalah tidak dibenarkan. (Fatwa oleh: Anggota Tetap Penyelidikan Islam & Fatwa yang terdiri daripada, Sheikh Abdul Aziz bin Bazz, Sheikh 'Abdur-Razzaaq 'Afeefee, Sheikh 'Abdullaah Ibn Ghudayyaan, Sheikh 'Abdullaah Ibn Munee', dan Majlis Fatwa al-Lajnah ad-Daa’imah lil-Buhooth al-‘Ilmiyyah wal-Iftaa, Jil. 1, m/s. 691, Persoalan 2 dari fatwa no. 3079)

46 ulasan:

Unikversiti berkata...

Salaaaam. Alhamdulillah, padat artikel ini, dan jelas pada kita yang mana boleh dan mana x bole. Semoga kita jauhkan diri kita dari melukis makhluk bernyawa seperti manusia dan binatang, amiiiin. :) jazaakallahu khoir

Tanpa Nama berkata...

assalamualaikum ust,

ana dah teliti semua hadis yang ust bentangkan dalam blog ini, dan ana faham apa yg haram dan sebagainya.

ana nak tau, bagaimana kedudukan makhluk bernyawa lain seperti kucing, ikan peliharaan dalam rumah? dan juga binatang lain seperti cicak, tikus, lipas dan sebagainya ... adakah malaikat terhalang juga dari memasuki rumah, kerana haiwan-haiwan ini?

Nak tau, tolong ya...
hambe Allah

Tanpa Nama berkata...

wa 'alaikumussalam,

kucing, ikan, tikus, lipas, tidak disebutkan di dalam hadis sebagaimana anjing disebutkan bersama lukisan & gambar disebutkan.

Maka, ia kembali kepada hukum asal... ia tidak menghalang malaikat, kerana tiada nas/dalil yg menunjukkan ia.

Terima kasih kerana membaca.

Tanpa Nama berkata...

assalaamu'alaikum akhi al-kiram.
Alhamdulillah, artikel ni mmg padat, - semoga allah menambahkan ilmu kepada mu dan kita semua-

Dan disini, saya cuma nak nanya sikit :
1.Apakah Hukum Gambar Berkamera ini mmg benar Haram sebagaimana yg telah difatwakan oleh Syeikh kita Muhammad Sholih al-Utsaimin - rahmatullahi 'alaihi- ?

2.Bagaimanakah dengan Gambar Passport dan Ic kita yg ada di rumah kita, Apakah ini termasuk Gambar yg Tidak Dibolehkan?

3.Last, apakah hukum melihat VCD ( baca: VCD sunnah :) yg tentunya ada gambar, Apakah ini juga termasuk ke dalam hadits gambar tsb?

هذا و أسأل الله التوفيق لى و لك و الاستقامة على منهج سلف الأمة

Note:
( klu boleh, karang enta send ulasan enta ke email ana di ibn_maydaani@yahoo.com - klu boleh la- :D klu x, x per la... kat sini pun, blh ga'.

Tanpa Nama berkata...

assalamualaikum..sebenarnya,saya tak berapa faham tentang penyimpanan gambar ni.Setelah saya baca artikel ni,menurut kefahaman saya,seseorang tu tak boleh menyimpan gambar meskipun dalam album...betul?Dan saya ada beberapa kemusykilan..

1.kalau pics tu save dalam pc tak boleh ke?
2.sek saya ada tangkap gambar kelas untuk dimuatkan dalam majalah sekolah...apa hukumnya?berdosa ke?
3.kalau tangkap gambar sekadar untuk kenangan..and pics tu kita save dalam pc je?apa hukumnya?
4.betulke kalau kita display gambar kta kat website contoh cam myspace ke..berdosa?

harapnya leh la merungkai kemusykilan saya ni..terima kasih..

Tanpa Nama berkata...

wa 'alaikumussalam, hambe Allah, berkenaan bukan lukisan seperti kucing yg dipelihara dalam umah, cicak kat bumbung, burung yg hidup atau bersarang dalam umah, lipas dan tikus yg berkeliaran kuar masuk umah, itu adalah tidak mengapa. Kerana ia adalah makhluk sebenar. Kecuali lah anjing (jika anda memiliki anjing utk tujuan tertentu), maka harus diletakkan/dipelihara di luar rumah.

Adapun yg dilarang adalah melukis dan menjadikannya sebagai gambar. berkenaan gambar hasil camera, ada khilaf ulama. Dilihat juga tujuan dan keperluannya. klu tujuannya hanya utk hiasan dan digantung atau dipamerkan tanpa sebab yg wajar, maka ia perlu dielakkan dan ditinggalkan.

Tapi jika utk kajian atau analisa sains seperti mana dalam bidang biologi/veterinar, maka dibolehkan.

Tanpa Nama berkata...

wa 'alaikumussalam, Atie...

Dijawab,

1.kalau pics tu save dalam pc tak boleh ke?

Pict apa? Lebih baik dielakkan. atau ditinggalkan (delete). kecuali jika gambar2 tersebut memiliki keperluan2 yg sangat penting seperti utk kajian, analisa, pelajaran.

- Klu sekadar utk kenangan, maka tidak perlu. Tp, ada sebahagian pendapat membenarkan utk disimpan dalam PC, cuma tidak boleh dipamerkan seperti dalam ruang2 internet tertentu. Apatah lagi utk disebarkan. Makanya, hanya boleh utk kegunaan sendiri sahaja.

2.sek saya ada tangkap gambar kelas untuk dimuatkan dalam majalah sekolah...apa hukumnya?berdosa ke?

- wallahu a'lam, setakat yg saya tahu tidak digalakkan di dalam Islam dan lebih baik ditinggalkan, kerana ia termasuk menyebar2kan gambar dan kita tidak tahu apa yg akan berlaku selepas sebaran.

3.kalau tangkap gambar sekadar untuk kenangan..and pics tu kita save dalam pc je?apa hukumnya?

- Simpan gambar sendiri sahaja. Pastikan tidak disebarkan dan selamat dalam simpanan sendiri. Atau lebih baik dielakkan.

4.betulke kalau kita display gambar kta kat website contoh cam myspace ke..berdosa?

- Wallahu a'lam, ia termasuk menyebar2kan gambar dan mempamerkannya ke khalayak ramai. Kita tidak tahu siapa yg akan melihatnya dan apa yg akan berlaku kpd gambar kita. mungkin boleh dipergunakan utk tujuan tertentu. Malah boleh menimbulkan fitnah sesama lelaki dan wanita.

- Sekian

Tanpa Nama berkata...

Assalamualaikum WBT, Ustaz.

Alhamdulillah, bertambah lagi ilmu saya dengan melawat blog ini.

Semoga kita semua dirahmati & diberkati Allah serta terus membangun bersama Islam.

Tanpa Nama berkata...

Assalamualaikum Ustaz,

Saya ada terdengar tentang hukum menggantung gambar bernyawa ni. Tapi setahu saya, ada yang memberikan makna bernyawa itu sebagai lengkap, bermakna jika gambar manusia, ianya lengkap berkaki, bertangan, berkepala etc. Dan jika gambar nya separuh (tidak lengkap), maka ianya dibolehkan. Harap ustaz dapat menjelaskan. Terima kasih.

Tanpa Nama berkata...

Makhluk bernyawa itu ada macam2. Tidak semestinya lengkap dengan berkaki, tangan, dan lain2. Sebahagian hadis2 menjelaskan keumuman persoalan tersebut.

Wallahu a'lam...

graviga berkata...

1.kalo duit?
2.tugas sekolah gambar manusia?
3.Biologi?
4.nyimpen gbr animasi ke pc haram gak?
5.beli poster animasi haram gak?
6.ekspresi kayak gini :( haram gak?
plis donk aku perlu banget nih

Abu Numair Nawawi B. Subandi berkata...

1.kalo duit?

Itu bukan urusan kita, maka sekiranya berdosa, terserah kpd pihak pembuat. Adapun duit, kita tidak memampangkannya/menayangkannya dengan gantung di dalam rumah atau sebagainya. Maka, dalam keadaan seperti duit, kita hanya menyimpannya. maka, tidak mengapa bagi si penyimpan. Dan kita dalam keadaan terpaksa mnggunakannya.

2.tugas sekolah gambar manusia?

maaf, soalan tidak difahamai. jika yg dimaksudkan adalah pendidikan atau pengajian membuat gambar. maka itu haram jika melibatkan melukis gambar makhluk bernyawa.

3.Biologi?4.nyimpen gbr animasi ke pc haram gak?

wallahu a'lam, adalah tidak digalakkan.

5.beli poster animasi haram gak?

haram.

6.ekspresi kayak gini :( haram gak?
plis donk aku perlu banget nih

wallahu a'lam..

graviga berkata...

thx ya dah ngejawab tapi aku msh punya pertanyaan
1. Beli komik haram gak?
2. Aku sering gambar manusia trus gimana caranya biar diampuni allah?
3. ngeprint gbr makhluk hidup ?boleh gak
4. misalnya aku memFotokopi gbr teman kan bukan hasil sendiri boleh gak?

Tanpa Nama berkata...

salam,
kalau kita gantung gambar parent or family di dinding macam mane pula?

IRISPERSONA berkata...

Assalmuaikum.
1. Saya ingin bertanya tentang hal gambar. Jika tidak boleh mempamerkan gambar bernyawa. kenapa dalam web ini ada gambar arnab. sedangkan ia bernyawa.

2. bagaimana pula sesetengah org yang menggantungkan gambar tokoh politik mereka. dirumah2. sedangan golongan itu lebih arif tentang bab agama.

3. Bagaimana pula dengan ayat alQuran yang dikhatkan dan dibentuk kelihatan seperti seorng lelaki yang menadah tangan memohon doa.

harap dapat diperjelaskan.

rose berkata...

salam..ingin bertanya, bagaimana pula dengan gambar kenangan perkahwinan??adakah ianya juga tidak dibolehkan untuk digantung pada dinding??saya baru sahaje mendirikan rumah tangga dan ingin meletakkan gambar kenangan kahwin saya bersama suami di dalam bilik. harap dapat membantu saya menjawab persoalan ini..terima kasih..

Nawawi berkata...

Rose,

Wa 'alaikumussalam...

Tak perlu digantung. Sekiranya hendak juga disimpan, simpankan di dalam album atau tempat tertutup. Tidak perlu digantung atau dibiarkan terbuka.

Wallahu a'lam.

Midnight Diary berkata...

Assalamu'alakum w.b.t. Sekadar melewati diskusi yg ternyatanya panjang ini. Saya cuma ingin bertanyakan antara begitu ramai pendapat serta pandangam jaguh serta pendita agama tentang isu ini kenapa tidak disertakan pendapat dr ulamak seperti Dr. Yusuf Qadhawi yang turut memberi pendapatnya? Dan kalau ada perbezaan pendapat berhubung dengan maksud gambar yakni tentang gambar dalam rupabentuk lukisan dan gambar yang berupakan foto yang rata-ratanya menjadi perbalahan pendapat antara ulama maka agar tidak mengelirukan dan agar tidak menjadi bida'ah kita harus berbalik kepada Al-Quran kiranya akan adanya penyelesaiannya, Isya Allah. Agama adalah bagi mereka yang berfikir dengan waras asal saja berlandaskan Al-Quran, Al-Sunnah serta Ijmak Ulama yang kita ketahui dalam ini terdapatnya dua pandangan yang berbeza antara yang mengharamkan gambar foto dari yang mengharuskan bergantung kepada niat seseorang itu... Wallahu a'alam.

Tanpa Nama berkata...

nak tanya macamana kalau melukis potret iaitu bahagian wajah sahaja.
apakah hukumnya?

nadzmi berkata...

assalamu'alaikum.saya ingin bertanya.adakah haram melukis potret seorang lelaki cuma bahagian kepala sahaja?

Tanpa Nama berkata...

assalamualaikum dan salam sejahtera, saya ni seorang pelukis, dan juga seorang guru lukisan, bolehlah d katakan saya melukis gambar makhluk bernyawa ni memang selalu d buat, kebanyakannya dalam tujuan pendidikan, sekali sekala tu secara suka2 tu ada lah jua, persoalannya pula... ada tak ukuran2 yang tertentu mengenai gambar lukisan yang bernyawa yang di larang itu (contohnya separuh badan, seluruh anggota badan, bahagian kepala sahaja)
persoalan yang seterusnya adalah mengenai lukisan yang berbentuk katun ataupun berbentuk humanoid (robot, alien) yang terhasil daripada imaginasi yang pada hakikatnya makhluk seperti ini tidak wujud, adakah ini juga dikirakan haram?

terima kasih

Tanpa Nama berkata...

Assalamualaikum..bagaimana kalau kita menampal poster ulama di dalam rumah dgn niat bukan untuk memuja..tp untuk memperingati perjuangan mereka dalam menyebarkan ilmu..mohon penjelasan ya..

Ikhsan berkata...

Salamu'aikum..saya juga mau nanya,,"apakah diharamkan juga foto/gambar orang yang susah meninggal dunia,,?? seperti yang kita tau Surat Yasin bergambarkan Almarhum..?? Trima kasih,,

Unknown berkata...

Assalamualaikum ,maaf sekiranya bertanya .. sy xfaham , soalan sy boleh atau tidak melukis kartun tapi rupanya tidak sempurna dan tidak seperti manusia ??

Tanpa Nama berkata...

sya yg jawab: mmbikin mlukis mnggambar smuX yg brsipat xawa gk boleh.shigga gmbar angka stu tujuanxa gmbar cacing tu haram . titik

Pengembara Pelan2 Kayuh berkata...

Masalahnya semua org macam x tau jee hukum niyy sbb buktinyee trsebar jee majalah2 yg tuk ditayang tubuh dn sbgainyee...bhkn profesion tuk melukis pun ade....adakah trdpt pndgan yg lebih ringan??

Tanpa Nama berkata...

Assalamualaikum ustaz...wn sy tlh mengambil fotografi arwah tok guru semasa hayat beliau dan kini dia telah mempamerkan gambar tersebut untuk tujuan jualan dan separuh dr hasil jualan beliau mahu dermakan utk mangsa banjir. Tujuan jyalan gbr tersebut utk kenang-kenangan si pembeli. Apa hukumnya?

Masita Mohammad berkata...
Ulasan ini telah dialihkan keluar oleh pengarang.
Encik Kobain The Undisputed. berkata...

Salam ustaz , bagaimana pula dengan perbuatan melukis karikatur, dimana melukis kartun yang mempunyai kepala besar dan berbadan kecil ? Bukankah itu masih dalam konteks 'menghinakan' ? Berbanding penghasilan potret yang mana, melukis gambar makhluk yang sempurna ?

Tanpa Nama berkata...

salam sekadar pencerahan.

apa hukum jika membuat kad khawin menggunakan gambar karikatur kartoon contoh kucing. Adakah boleh ?

khusyairi berkata...

http://www.alkhoirot.net/2012/03/hukum-menggambar-makhluk-bernyawa.html?m=1#3

Tanpa Nama berkata...

Assalamualaikum Ustaz
Saya nak tanya kalau kita ada gambar kartun dekat baju kita adakah tu diharamkan atau ape

Coffee-flavour Tiramisu! berkata...

1. Adakah melukis kartun/manga/komik/animasi berbentuk manusia dikira sebagai haram?
*Mohon sesiapa Yg baca ni balas : )

Tanpa Nama berkata...

assalamua'alaikum..afwan sahabat²..dalil² dr hdith sahih jelas..kita berlepas diri dr syubhat yg menghalalkan gambar bernyawa..kalau kita lihat dr zmn rasulullah s.a.w. dn para sahabat, sudah ada org yg pandai melukis tp larangan itu sudah jelas.dr Nabi s.a.w. tidak ada 1 pun lukisan wajah nabi s.a.w., sahabat2, para tabiin dn tabiun tabii, imam mazhab yg 4..imam bukhari & muslim smpai hr ini..ana khuatir teknologi camera disalahgunakan manfaat sehingga ulama mutakhirin slalu terpampang dimedia, banner utk dkwah..wallahu'alam

Unknown berkata...

Assalamu'alaikum warrahmatullah
Saya mau bertanya perihal gambar, apabila ada gambar hewan yang qt jadikan seprei (alas tidur dan bantal) apakah hukumnya haram ustadz?

Dan apabila kita menggunakan kardus yg ada gambar hewannya untuk menyimpan barang2 bagaimana hukumnya?

Satu lagi, apabila kita menggunakan tirai yang ada gambar hewan seperti bintang laut, siput, kerang didalam kamar mandi bagaimana hukumnya ustadz?

Saya harap sekiranya ustadz berkenan memberikan jawabannya. Saya ucapkan terima kasih banyak sebelum dan sesudahnya.
Wassalamu'alaikum warrahmatullah

Unknown berkata...
Ulasan ini telah dialihkan keluar oleh pengarang.
Unknown berkata...
Ulasan ini telah dialihkan keluar oleh pengarang.
Unknown berkata...

Assalamualaikum,

Maaf, saya sekadar memberi pencerahan agar fikiran tidak menjadi terlalu sempit.
Sifat lukis dan fotografi camera berbeza.
Kaji dulu sifat dua perkara ini sebelum menghukum seseorang berdosa letak gambar keluarga.
Tapi, salah sekiranya menampakkan aurat.
Sifat fotografi adalah pantulan.. Sekiranya ianya pantulan imej, kita tak bolehlah tngok TV, tak boleh tengok DVD/VCD. Tak bole tengok cermin, serba serbi tak boleh. Buka minda. Islam mudah. Tuan punya blog tak pasang TV ke kat rumah. Kesemua yang dipantul dari TV itu penting sangat ke?Perlu ke kita padam bila info itu tidak berguna pada kita?

Wassalam.


Laman untuk dikongsi :
https://www.youtube.com/watch?v=r5WbSSYtP08
https://www.youtube.com/watch?v=m9cFClEtz5M
https://www.youtube.com/watch?v=yBptniUNpXc

Syarikat Atsar Enterprise (no. Pendaftaran: SA0077445-W) berkata...

Sebahagian ulama membezakan antara hukum menghasilkan gambar fotografi dengan gambar lukisan. Namun, dalam hukum menggantungkannya di rumah, sama ada dari gambar fotografi mahupun lukisan, kedua-duanya haram, menjadi sebab malaikat rahmat tidak masuk ke rumah, sebaliknya menjadi tempat syaitan bertandang.

Wallaahu a'lam.

Unknown berkata...

Assalamualaikum.Ape hukum membuat komik bergamdar

Tanpa Nama berkata...

Assalamualaikum wbt.
Adakah benar kita tidak boleh sama sekali menyimpan gambar (gambar keluarga/kawan2) walaupun dalam album yang disimpan? Saya inginkan penjelasan dgn buktinya. Tolonglah hamba Allah yg jahil dlm ilmu agama dan ingin terus belajar ini. Jazakallah khairan. Semoga Allah memudahkan urusan anda.

Unknown berkata...

hanya hewan anjing saja ygmenyebabkan malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah, adapun selain anjing seperti kucing ikan peliharaan itu diperbolehkan

Unknown berkata...

Assalamualaikum..
Sayakan anak sekolahan... Nah saya mau bertanya hukum dari menggambar wajah teman sebangku saya, yang guru tugaskan ke saya dan ke semua teman sekelas saya??
Apakah haram?? Atau bukan??
Terus saya harus bagaimana jika itu haram?? Apakah saya lebih baik tidak mengerjakan?? Terus bagaimana jika guru yang bersangkutan memarahi saya atas tugas yang saya tidak kerjakan??

الخروج في سبيل الله berkata...

fiqh sunnah? mana tafsir dirayah riwayah imam nawawi rahimullah tetang penjelasan hadith-hadith ini kitab syarah iman Muslim, kitab al- batani Dah tela'ah? jika belum sila bertalaqi,

Unknown berkata...

Kalau letak gambar keluarga banyak2, memang tidak boleh ke sebab parents tidak percaya kalau saya cakap pasal blog ini dan mereka meragui 😭

Unknown berkata...

Kalau wallpepar ader tselit gambar cicak...macam mana....