Imam asy-Syafi'i rahimahullah (Wafat: 204H) menegaskan, “Tidak ada seorang pun melainkan ia wajib bermazhab dengan sunnah Rasulullah dan mengikutinya. Apa jua yang aku ucapkan atau tetapkan tentang sesuatu perkara (ushul), sedangkan ucapanku itu bertentangan dengan sunnah Rasulullah, maka yang diambil adalah sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. Dan demikianlah ucapanku (dengan mengikuti sabda Rasulullah).” (Disebutkan oleh Ibnul Qayyim dalam I’lam al-Muwaqq’in, 2/286)
__________________________________________________________________________________

| Nawawi | Aqeedah | Fiqh | Anti Syirik | Galeri Buku | Galeri MP3 | U-VideOo |
__________________________________________________________________________________

Selasa, 11 September 2007

030 - BERHARI RAYA MENURUT SUNNAH: Menunaikan Zakat Fitrah (Part 5)

Menunaikan Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah sejenis zakat yang diwajibkan ke atas seluruh umat Islam yang merdeka, kanak-kanak mahupun dewasa, lelaki dan wanita. Zakat fitrah ini boleh dilaksanakan sepanjang bulan Ramadan namun melewatkannya pada akhir Ramadan adalah lebih baik. Waktu yang paling afdhal untuk membayar zakat fitrah adalah sebelum dilaksanakan solat `Ied al-Fithri. Dari Ibnu `Umar radhiallahu 'anh, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma, atau satu sha' syair atas budak, orang yang merdeka, laki-laki, wanita, anak-anak dan orang tua di antara kaum muslimin, dan baginda memerintahkan agar (zakat tersebut) dikeluarkan sebelum manusia keluar untuk solat (`Ied al-Fithri). (Hadis riwayat Imam al-Bukhari di dalam Shahih al-Bukhari, Kitab al-Zakat, hadis no: 1503)

Satu sha' bersamaan dengan 2.5 sehingga 3 kilogram. Bagi kita di Malaysia majoriti berpendapat satu sha' adalah bersamaan dengan satu Gantang Baghdad iaitu 2.7 kilogram. Oleh itu bagi setiap ahli keluarga kadar zakat fitrahnya adalah 2.7 kilogram beras. Imam al-Syafi'i rahimahullah mewajibkan membayar zakat fitrah hanya dengan menggunakan makanan ruji (asas) sesebuah negara. Namun begitu Imam Abu Hanifah rahimahullah membenarkan makanan ruji tersebut digantikan dengan wang sebagai medium untuk membayar zakat. Wallahu'alam.

Bagi mereka yang membayar zakat fitrah setelah solat `Ied al-Fithri ia hanya akan dikira sebagai sedekah sahaja dan bukan zakat fitrah. Dari Ibnu `Abbas radhiallahu 'anh dia berkata: Barangsiapa yang menunaikannya sebelum solat `Ied maka itulah zakat yang diterima, sedangkan barangsiapa yang menunaikannya sesudah solat maka itu dihitung sebagai sedekah daripada berbagai macam sedekah. (Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud, Kitab al-Zakat, hadis no: 1371)

Hikmahnya zakat fitrah ini adalah untuk membersihkan mereka yang berpuasa dari segala perkara yang menyebabkan ibadahnya menjadi kurang sempurna seperti melakukan perkara yang sia-sia dan mengucapkan perkataan yang tidak sewajarnya. Di samping itu di sebalik kemeriahan menyambut `Ied al-Fithri, Islam tetap menitik beratkan perihal orang miskin. Melalui zakat fitrah ini sedikit sebanyak dapat meringankan beban golongan miskin ketika menyambut Hari Raya `Ied al-Fithri dan membolehkan mereka bersama-sama umat Islam yang lain menyambut Hari Raya di dalam suasana yang menyenangkan. Dari Ibnu `Abbas radhiallahu 'anh dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menetapkan kewajipan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang-orang yang berpuasa dari kesia-sian dan perkataan kotor serta sebagai makanan untuk orang-orang miskin. (Hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawud, Kitab al-Zakat, hadis no: 1371)

Tiada ulasan: